Поканата за кандидатстване по Пилотната фаза на проекта за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата е оповестена на страницата на проекта в официалния сайт на Община Русе. Към нея са приложени всички необходими документи, които всеки собственик трябва да предостави, за да бъде допуснат до кандидатстване. За улеснение са представени и указания за кандидатстването.

 

Покана и документи за кандидатстване по Пилотната фаза на проекта за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата: https://www.ruse-bg.eu/bg/pages/645/index.html