В изследване на Турнитин на малко повече от 2 милиона студентски документи и работата на 900 преподаватели от средните и висшите училища са констатирани 10 типа плагиатств [1].

Като резултат от изследването е направен спектър на плагиатството, който помага на учениците да пишат по-добри работи, а на преподавателите да разпознават по-лесно плагиатството. Типовете плагиатство в него са подредени по общия сбор на оценката за проблематичност на откриване поставена от преподавателите и честота на употреба от учениците, съобщи Postavi.com.

Типове плагиатство:

 1. Клониране – 95 % от случайте. Подаване на друга работа, дума по дума, като собствена
 2. Копиране (CTRL + C) – 89 % от случайте.  Съдържа значителни части от текста от един източник без промени
 3. Заместване (CTRL-F) – 39 %.  Промяна на ключови думи и фрази, но запазване на същественото съдържание на източника
 4. Ремикс – 56 %.  Перафразиране на множество източници, направени да се поберат заедно
 5. Рециклиране – 55 %. Поправяне на работата на оригиналния автор без да го цитираме
 6. Хибридно комбиниране – 5 %.  Комбинира перфектно цитирани източници с копирани пасажи без цитиране
 7. Мозайка  – 91 %.  Смесване на копирани материали от няколко източника
 8. Грешно цитиране – 6 %. Включва цитати за несъществуващи или неточни данни за източниците
 9. Агрегиране – 28 %. Включва правилното цитиране на източниците, но хартията не съдържа почти никаква оригинална работа
 10. Повтаряне – 44 %.  Включва правилно цитиране, но разчита твърде много на оригиналната формулировка и/или структура на текста

Честота на проявление на различните типове плагиатство

Проблематичност на откриване

 • 1. Клониране – 95
 • 2. Копиране – 74
 • 3. Мозайка – 44
 • 4. Агрегиране -29
 • 5. Рециклиране – 28
 • 6. Грешно цитиране – 14
 • 7. Търсене и заместване – 12
 • 8. Хибридно – 11
 • 9. Ремикс – 0,5
 • 10. Републикуване – 0,5.

 


[1] Turnitin White Paper The Plagiarism Spectrum: Instructor Insights into the 10 Types of Plagiarism. 2016