Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

15 продавач- консултанти, средно обр., руски/английски език
*Работните места са за Банско

 
Други СРМ обявени в ДБT

1 портиер в учебно заведение, основно обр., работното място е за с.Тръстеник
1 хигиенист в училище, средно обр.
1 специалист, маркетинг и реклама, висше обр.(маркетинг или икономическо), английски език, компютърни умения.
2 учители в детска градина, висше обр.- ПУП
1 шофьор/ домакин, средно обр, шоф. кат В
1 приемчик на стока в търговска верига за хранителни стоки, средно обр., опита в търговията на бързооборотни стоки е предимство 
1 учител, прогимназиален етап на основното образование (5-7 клас) - целодневна организация, висше обр. по специалността -Математика , ИТ
1 психолог в детска градина, висше обр/магистър/ по специалността
3 конструктори на шанцови инструменти, висше обр., Autocad/SolidWorks, опита е  предимство
3 фрезисти обработка на метал, средно обр., опит предимство 
1 учител в детска градина, висше обр. ПУП/ПНУП
8 монтажници на ел. инсталации, средно техническо обр, шоф. кат В, опита е предимство
1 учител начален етап, висше обр.  НУП, компютърни умения, опит - 2г.
5 мебелисти, средно обр., опит- мин. 3г.
1 оперативен счетоводител, висше/средно икономическо обр.
15 шофьори, международни превози, кат С+Е,  дигитална карта, средно обр.
5 шивачки мека мебел, средно/основно обр., опита е предимство
4 електромеханици, поддръжка на машини в мебелно производство, средно специално обр.
6 машинни опертори в мебелно производство, средно обр., опит
1 психолог в социални услуги, висше обр. 
5 разкройчици мебели ПДЧ, средно обр., опит предимство
5 монтажници мебели ПДЧ, средно/основно обр, опита е предимство
5 пакетажници мебели ПДЧ, средно/основно обр
4 счетоводители, висше обр.- Счетоводство и контрол/Финанси, компютърни умения, опит е предимство
10 апаратчици в производство на растителни и биогорива, средно обр. опит е предимство
5 общи работници за почистване цистерни, средно/основно обр
2 продавачи в хранителен магазин, средно обр., може и на 4 часа
2 оператори на циркуляр и фреза в  мебелно производство, средно обр., опит 
3 шлайфисти /МДФ изделия/,средно обр.,опит
3 бояджии / МДФ изделия/, средно обр.,опит
2 асистент-продавачи за движваща и измервателна техника, висше обр, опит
3 машинни оператори на металообработващи машини, средно техническо обр., опит
2 електротехници пневматични и хидравлични машини, средно техническо обр., опит
2 заварчици в производтво на пневматични и хидравлични машини, средно техническо обр., опит
1 инженер- конструктор на пневматични и хидравлични машини, висше обр, умения за работа със системи за проектиране
1 инженер-проектант на ел. части за пневматични и хидравлични машини, висше обр.
2 механици/шлосери за поддръжка на пневматични и хидравлични машини, средно техническо обр., опит
2 фрезисти на пневматични и хидравлични машини, средно техническо обр
4 обслужващи кулинарен щанд, средно обр., опита е предимство
2 мехатроници в автомобилна индустрия, средно обр., опит 1г.
3 машинни оператори в автомобилна индустрия, основно обр.
1 склададжия в автомобилна индустрия, средно обр., компютърни умения
1 инженер роботика в автомобилна индустрия, висше обр., английски език,  работа с PLS софтуер, опит 2г.
3 шофьори, разносна търговия на бързооборотни стоки, средно обр., шоф. кат.В/С
3 търговски представители на бързооборотни стоки, висше/средно обр., шоф.кат. В
3 складови работници на бързооборотни стоки, средно обр.
7 санитари за болнично заведение, средно обр.
3 работници озеленяване, средно обр., квалификация за работа с моторна коса, шоф.кат.В
20 лични асистенти по програма “Лична помощ” / по заместване/
1 учител теоретично обучение, висше обр. професионална подготовка – теория и производствена практика
2 електромеханици в производство на санитарна керамика, висше/средно обр, четвърта квалификационна група по ел. безопастност, опит
8 машинни оператори в производство на снитарна керамика, средно обр.
4 водачи на мотокар в производство на санитарна керамика, средно обр., правоспособност
1 оперативен счетоводител,висше обр. по специалността, английски език -писмено и говоримо, компютърни умения със спец. софтуер и електронно банкиране, мин. 3 години опит по спец.
1 асистент офис, висше /средно обр, компютърни умения и английски език писмено и говоримо
1 старши специалист (касиер) , средно образование, комп. умения , 1 година стаж, за с.Иваново 
1 автокранист, средно обр, правоспособност за автокран
18 контрольори по качеството в сферата на автомобилната индустрия, средно тех. обр /основно обр.
1 специалист маркетинг и реклама , висше /средно обр. по специалността, английски език писмено и говоримо на високо ниво, комп.умения Photoshop,Corel Draw, система за контент мениджмънт
2 общи работници в производство на опаковки от картон,средно обр., подходящо за хора със слухови проблеми
2 машинни оператори в производство на опаковки от картон,средно обр.,подходящо за хора със слухови проблеми
2 санитари социални грижи,средно/основно обр.
1 общ работник в склад за домашни потреби,средно/ основно обр. по чл.38 от ЗХУ 
2 секционни майстори в  чорапено производство, средно обр.
12 машинни оператори в автомобилна промишленост, средно / основно обр. по чл.38 от ЗХУ 
1 продуктов мениджър за производство на облекло, висше /средно обр., английски и френски ез. писмено и говоримо, компютърни умения ,опита е  предимство 
10 лекари, висше обр. по специалността 
10 медицински сестри, висше обр. по специалността 
5 санитари, средно/основно обр.
2 ловци на безстопанствени животни, средно обр., шоф.кат В
1оператор мостри в производство на санитарна керамика, висше/средно обр, английски език и комп.умения са предимство 
2 зареждачи в промишлено производство, средно техническо обр. е предимство, за с. Долно Абланово / подходящо за живущи в с. Николово/
1 общ работник за производство на свързващи елементи, средно / основно обр.
2 медицински сестри в социално заведение, висше обр/колеж. по специалността
3 санитари в социално заведение, средно/основно обр.
1 помощник готвач в социално заведение, средно/основно обр., калификация
1 таксиметров шофьор кат. В, професионална квалификация за извършване на таксиметрови услуги, валиден  психопреглед
1 психолог в детска градина, висше обр. по специалността, на 4 часа
1 учител по физика и химия, в прогимназиален етап, висше по специалността
1 хигиенист в училище, средно обр.
6 служители търговска зала, средно обр., опита е  предимство
1 касиер обменно бюро, средно обр., само нощни смени
2 монтажници на метални конструкции, средно тех.обр., за гр.Мартен 
3 шивачи на кетел машина и 3 шивачи  автомат машина в чорапно производство, средно/основно обр
7 работници на плетачна машина в чорапно производство, средно/основно обр
1 контрольор- качество в чорапно производство, средно обр.
3 работника на автомивка, средно/основно обр.,опита е предимство 
5 работници в производство на почистващи препарти, средно обр., опита е предимство
6 монтажници строителна техника, средно техническо обр., опит
3 камериерки, средно обр.
2 рецепционисти в хотел, средно обр., английски език, компютърни умения
1 пиколо, средно обр., шоф. кат. В, английски език
2 шлосери производство на  картонени изделия, средно техническо обр., опита е  предимство
3 складови работници бързооборотни стоки, средно обр.
15 строителни работници довършителни работи / мазачи, бояджии, шплакловчици, изолации/, средно/основно обр., 
1 технически сътрудник, висше  обр. в направление МПС, компютърни умения, шоф. кат В, за гр. София
4 работници за пакетиране  на сол, средно обр., правоспособност за управление на мотокар – предимство
7 монтажници тръбопроводи, средно обр., опит по специалността, за гр. Разград
2 автокранисти / над 16т./, средно обр., правоспособност, опит, за гр. Разград
7 електрозаварчици /СО2 и аргон/, средно обр., правоспособност, опит, за гр. Разград
1 офис администратор преводачески услуги, английски/немски език, компютърни умения
2 общи работници в производство на закуски, средно/основно обр.
2 обслужващи магазин, хранителна верига, средно обр.
4 асистент- продавачи /строителство/, средно обр.
1 водопроводчик, вътрешно ВиК, средно техническо обр., шоф. кат. В
1 складов работник на  чорапени изделия, средно/основно обр.
1 началник смяна в производство на чорапени изделия, висше/средно обр., опит
10 сортировачи в производство на чорапени изделия, средно/основно обр
3 спомагателни работници в производство на чорапени изделия, средно/основно обр
4 механици плетачни машини, средно техническо обр.
4 общи работници в производство на чорапени изделия, средно/основно обр
3 супервайзори в производство на чорапени изделия, средно обр., опит – предимство
3 оператори прахово боядисване, средно обр, опит
4 работници кариера и 4 пълначи, средно/основно обр., за с. Басарбово
2 фадромисти, средно/основно обр., правоспособност, за с. Басарбово
4 оператори трошачна машина, средно/основно обр., за с. Басарбово
1 машинист пътно-строителни машини /фадрома/, средно/основно обр., за с. Тетово
1 машинист багер, средно/основно обр., за с. Тетово
1 технически сътрудник, сепатриране на отпадъци, висше техническо обр., опит
1 туристически представител, висше/средно обр, английски език, шоф кат В
2 специалисти с контролни функции сглобяване и монтаж, висше инженерно обр , компютърни умения, кат В, английски език
2 пакетировачи в производство и преработка на пилешко месо, средно / основно обр., подходящо за живущи в с. Хотанца и  с. Ново село
8 касиери в търговска верига, средно обр.
4 общи работници в сферата на производство на метални профили, основно обр., опита е  предимство
5 зареждачи в сферата на производство на метални профили, основно обр.,  опита е  предимство
3 заварчици  в сферата на производство на метални профили, средно обр., изисква се  мин. опит от 1 год.
5 опаковчика в сферата на производство на метални профили, основно обр., опита е  предимство
2 работници  за покриване на метални повърхности, средно обр., мин. опит 1 год.
2 общи работници в строителство, средно/основно обр.
2 готвачи  и 2 кухненски работници, кетъринг, средно/основно обр., за гр. Мартен
3 медицински сестри, социални услуги, висше по специалността
2 социални асистенти, средно/основно обр
1 главен счетоводител и 2 счетоводители, висше обр по специалността
5 заварчици цистерни, средно/основно обр.
4 монтажници климатична и хладилна техника, средно техническо обр., шоф кат В
2 електротехници и 3 техник – механици климатична и хладилна техника, средно техническо обр, шоф кат В
10 обслужващи магазин и 7 складови работници в магазин стоки за дома, средно обр., срочна заетост
1 монтажник климатична техника, средно техническо обр.
25 служители запитвания, висше/средно обр., компютърни умения, отличен немски език
5 болногледачи в социално заведение, без изискване за образование
5 сервитьори, средно/основно обр., опит
3 готвачи, средно обр., опит
6 машинни оператори на пелетираща машина, основно обр.
1 работник в бърза закуска / приготвяне на дюнери/, средно обр.
4 технолози на облекла, средно обр., опит 
3 контрольори по качество на облекла, средно обр., опит 
2 кроячи на облекла, средно/основно обр., опит 
2 моделиер – конструктори на облекла, средно обр., квалификация 
29 гладачи в шевно производство, средно/основно обр. 
143  шивачи на облекла, средно/основно обр., за някои от местата се предлага и обучение /3 от местата са за гр. Мартен/
2 общи работници в шивашко производство, средно/основно обр., чл 41 ЗХУ
1 счетоводител, висше обр. по специалността, английски език, компютърни умения SAP системи, 3 г опит, по чл 38 ЗХУ
2 експерти логистика, висше обр., английски и немски език, компютърни умения SAP системи, 3 г опит , по чл 38 ЗХУ
1 складов работник, в производство на автомобилни части, средно обр, свидетелство за управление на високоповдигач е предимство, шофьор кат В, по чл 38 ЗХУ
1 зареждач в производство на автомобилни части, средно обр, по чл 38 ЗХУ
1 техник-механик, в производство на автомобилни части, висше обр. машинен инженер, английски език, компютърни умения AutoCAD, SolidWorks, апит 3 г., по чл 38 ЗХУ
1 работник сглобяване на опаковки, в производство на автомобилни части, средно обр, по чл 38 ЗХУ
1 продавач – консултант в търговска верига за хранителни стоки, средно обр., по чл 38 ЗХУ
5 продавач-консултанти, търговска верига, средно обр., по чл 38 ЗХУ
1 промишлен дизайнер в производство на санитарна керамика, висше обр по специалността, испански и английски език, Photoshop,  Corel draw, интернет приложения, опит 1 г по специалността по чл 38 ЗХУ
1 организатор логистика, в производство на санитарна керамика, висше обр  магистър - икономика на търговията, испански и румънски език, компютърни умения, работа с ERP системи, опит 1 г по специалността, по чл 38 ЗХУ
1 организатор логистика, в производство на санитарна керамика, висше обр  магистър - икономика на търговията, испански и френски език, компютърни умения, работа с ERP системи, опит 1 г по специалността, по чл 38 ЗХУ
1 организатор логистика, в производство на санитарна керамика, висше обр  магистър - икономика на търговията, испански и арабски език, компютърни умения, работа с ERP системи, опит 1 г по специалността, по чл 38 ЗХУ
1 тапицер мека мебел, средно, опит 5 г по специалността, , по чл 38 ЗХУ
1 машинен оператор шиене, професионален колеж и квалификация , 3г стаж, по чл 38 ЗХУ
1 работник спомагателни дейности в обувно производство, средно обр., по чл 38 ЗХУ
1 обслужващ работник в шивашка промишленост, средно обр., по чл 38 ЗХУ
1 технолог мебелно производство, висше обр по специалността, английски език, AutoCAD, опит,  по чл 38 ЗХУ


Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

1 електроинженер,висше образование /за гр.Бяла/
1 машинен инженер,висше образование /за гр.Бяла/


Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

Няма свободни работни места

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.