ЕВРОПА ТЪРСИ ИНОВАЦИИ

Целта е да се подкрепят и развият нови идеи и проекти, подобряващи средата и достъпа до качествена здравна помощ в грижата за рак на гърдата в Европа.

В световен мащаб здравеопазването се развива, но за съжаление с различни темпове в различните райони. Ето защо считаме, че европейските партньорства са от решаващо значение - за да се учим един от друг, да повишаваме нивото, да постигаме все по-високи стандарти и да се развиваме с по-бързи темпове. Развитието се случва на различни нива - от образование до научни изследвания и грижата за пациентите в болници. Да не забравяме и ранно откриване на заболяването, по-добрата рехабилитация и непрекъснато подобряване на лечението.

 

Благодарение на възможността да споделяме най-добрите практики с европейски организации, Think Pink Europe стартира конкурса Think Pink Europe Innovation Award. Още един начин да стимулираме сътрудничеството между различни държави и да насърчим бързото развитие на нови проекти и интелигентни идеи.

 

Изхождайки от мисията Think Pink Europe, целта на конкурса е да открие и подкрепи проектите, насърчавайки развитието и прилагането на иновативни практики в областта на женската здравна грижа на европейско ниво. Целта е да се подпомогнат нови идеи и проекти, насочени към създаване на единен стандарт в достъпа до качествени здравни грижи в здравеопазването на жените в европейските страни.


Подходящите проекти за конкурса са 4 вида:

  • Проекти, използващи дигиталните технологии, насочени към здравето, здравеопазването и обществото, които биха подобрили ефикасността на здравните грижи.

  • Проекти, които разрушават границите на физическата дистанция, създавайки европейски платформи за обучение и обмен на знания, използвайки модерните технологии.

  • Проекти, които развиват иновативни модели, програми и услуги за грижа и образование.

  • Проекти за права на пациентите и институционална помощ, които могат да благоприятстват създаването на нови политики в областта на здравните грижи за момичета и жени в цяла Европа.

 

Наградите, които могат да бъдат спечелени са 2 - Победителят в категория най-добра идея”, ще получи сумата от 20 000 евро и възможност да бъде подкрепен от екип от ментори и треньори, за да развие своята идея. Втора награда от 5000 евро ще отиде за най-добрата нова идея, идея която все още не е на пазара, но с най-голям потенциал за успех в бъдеще, тя ще бъде подкрепена от Think Pink Europe. Кандидатстването е до 31 декември 2019 година и се осъществява онлайн на уеб сайта на организацията www.thinkpinkeurope.org

 

Конкурсът Think Pink Europe Innovation ще бъде разделен на две фази. В първата фаза ще бъдат избрани максимум 8 проекта, които ще участват в Hackaton на 7 и 8 март 2020 г. в Брюксел. Това е 24-часово събитие, в което избраните най-добри проекти ще имат възможност да подобрят, развият и приложат своята иновативна идея със специалната подкрепа на експерти и ментори, специалисти в тази област. В края на Hackaton, на 8 март 2020 г., научна комисия ще обяви двата печеливши проекта.