Проф.Ник Сигримис от Атинския аграрен университет  посети Русенския университет, където сподели опит и идеи. На среща с ректора проф.Христо Белоев бяха обсъдени резултатите от досегашната съвместна работа и бяха планирани бъдещи задачи по проекта на РУ, в който гръцкият учен е партньор. Акцент в разговора бяха смарт технологиите в селското стопанство и опазването на околната среда. Проф.Сигримис сподели свой опит и идеи във връзка със стартиралото изграждане на Учебно-изследователски комплекс /Технопарк/ в РУ.