Във връзка с предстоящото въвеждане на актуализирани разписания по линията Русе – Николово – Просена – Долно Абланово се уведомяват пътуващите в това направление, че автобусите ще се движат, както следва:

В делнични дни

Тръгва от Русе - Автогара „Изток“: 06,00-ДА/П; 07,00-П; 08,00-ДА/П; 10,00-П; 11,00-ДА/П; 12,00-Н; 13,00-П; 14,15-ДА/П; 15,30-ДА/П; 17,15-ДА/П; 18,00-Н; 19,20-ДА/П; 21,20-ДА/П;

Тръгва от Николово: 13,00; 18,40 ч.;

Тръгва от Просена: 06,00; 07,00; 08,00; 09,00; 11,00; 12,00; 14,00; 15,15; 16,30; 18,15; 20,20 ч.;

Тръгва от Долно Абланово: 05,50; 06,50; 08,50; 11,50; 15,05; 16,20; 18,05; 20,10 ч.;

В събота

Тръгва от Русе - Автогара „Изток“: 06,30-П; 07,30-ДА/П; 08,30-ДА/П; 09,30-Н; 10,30-П; 12,00-ДА/П; 14,00-ДА/П; 17,00-ДА/П; 19,00-ДА/П; 21,00-ДА/П;

Тръгва от Николово: 10,10 ч.;

Тръгва от Просена: 06,40; 07,30; 08,30; 09,30; 11,30; 13,00; 15,00; 18,00; 20,00 ч.;

Тръгва от Долно Абланово: 06,30; 08,20; 09,20; 14,50; 18,00; 19,50 ч.;

В неделя и официални празници

Тръгва от Русе - Автогара „Изток“: 07,30-ДА/П; 09,30-Н; 12,00-ДА/П; 14,00-ДА/П; 17,00-ДА/П; 19,00-ДА/П; 21,00-ДА/П;

Тръгва от Николово: 10,10 ч.;

Тръгва от Просена: 06,40; 08,30; 13,00; 15,00; 18,00; 20,00 ч.;

Тръгва от Долно Абланово: 06,30; 08,20; 14,50; 17,50; 19,50 ч.;

Разписанията влизат в сила от 22.12.2019 г. (неделя) и ще се изпълняват експериментално до м.март 2020 г.

Всички предложения и сигнали от гражданите във връзка с въведените експериментални разписания ще се събират от кметовете на населените места Николово, Просена и Долно Абланово.