Джакпотът във второ теглене на играта 6/49 отново оцеля и в днешния 16-и тираж. Никой не успя да познае пълната печеливша комбинация от 3, 20, 34, 38, 40, 45 и така за следващия 17- и тираж се очаква да се натрупа сума от 3 300 000 лева. След като и в първо теглене на същата игра нямаше маркирана шестица, джакпотът се прогнозира да достигне 870 000 лева. Комбинацията на късмета в първо теглене на играта 6/49 беше 10, 13, 18, 23, 38, 46.  
Ще продължи да се трупа и печалбата в играта 6/42. Изтеглените числа днес бяха 4, 7, 10, 19, 21, 41, но след като нямаше участник, който да е улучил пълната комбинация, джакпотът, който се очаква за четвъртък, е в размер на 330 000 лева.
В днешния тираж печелившата комбинация в първо теглене на играта 5/35 беше 6, 16, 20, 22, 30, а във второ теглене късметът определи числата 8, 10, 15, 18, 26. В играта Тото Джокер бяха изтеглени позициите 2, 3, 4, а печелившите цифри бяха 7, 8, 5.
За играта 6/49 за днешния тираж бяха подадени 383 984 квитанции, а постъпленията бяха в размер на 1 013 151 лева. За играта 6/42 бяха подадени 131 013  броя квитанции, а натрупаните постъпления достигнаха 223 968 лева.
Традиционно за неделя голямата награда в играта „Втори ТОТО шанс” беше лек автомобил Ford Fiesta. Автомобилът беше спечелен от играч в Русе.
Участниците в игрите на СПОРТ ТОТО, които пускат своите залози през интернет,  са сред първите, които получават печалбите си. Залози се приемат на страницата на БСТ - www.toto.bg