Средният осигурителен доход в страната за месец октомври тази година е в размер на 1002,75 лв. Това става ясно от данни на Националния статистически институт. Статистиката показва, че от 1997 г. насам за първи път средномесечният доход надвишава 1000 лв.

За месец октомври той се увеличава с малко над 13 лв. спрямо месец септември 2019 г., когато е бил 989,33 лв.

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.11.2018 г. до 31.10.2019 г. е 969,47 лв., става ясно още от данните на НСИ.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец ноември 2019 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, добавят от НСИ.