Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

15 продавач- консултанти, средно обр., руски/английски език
*Работните места са за Банско


Други СРМ обявени в ДБТ


2 общи работници в производство на опаковки от картон,средно обр., подходящо за хора със слухови проблеми
2 машинни оператори в производство на опаковки от картон,средно обр.,подходящо за хора със слухови проблеми
20 болногледачи по проект”Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Русе и Община Сливо поле”, средно обр.
2 санитари социални грижи,средно/основно обр.
1 общ работник в склад за домашни потреби,средно/ основно обр. по чл.38 от ЗХУ 
1 огняр за детска градина,средно обр., шоф.кат.В
2 секционни майстори в  чорапено производство, средно обр.
12 машинни оператори в автомобилна промишленост, средно / основно обр. по чл.38 от ЗХУ 
1 продуктов мениджър за производство на облекло, висше /средно обр., английски и френски ез. писмено и говоримо, компютърни умения ,опита е  предимство 
10 лекари, висше обр. по специалността 
10 медицински сестри, висше обр. по специалността 
5 санитари, средно/основно обр.
2 ловци на безстопанствени животни, средно обр., шоф.кат В
1оператор мостри в производство на санитарна керамика, висше/средно обр, английски език и комп.умения са предимство 
2 зареждачи в промишлено производство, средно техническо обр. е предимство, за с. Долно Абланово / подходящо за живущи в с. Николово/
1 общ работник за производство на свързващи елементи, средно / основно обр.
1 учител Български език и литература в гимназиален етап, висше обр. по специалността, опит 1г.
2 медицински сестри в социално заведение, висше обр/колеж. по специалността
3 санитари в социално заведение, средно/основно обр.
1 помощник готвач в социално заведение, средно/основно обр., калификация
1 таксиметров шофьор кат. В, професионална квалификация за извършване на таксиметрови услуги, валиден  психопреглед
1 психолог в детска градина, висше обр. по специалността, на 4 часа
1 учител по изобразително изкуство в прогимназиален етап, висше обр.по специалността /лекторски часове/
1 учител по физика и химия, в прогимназиален етап, висше по специалността
1 хигиенист в училище, средно обр.
1 асистент растениевъдство, висше обр. по специалността, английски език - писмено и говоримо, руски език -писмено и говоримо, компютърни умения на високо ниво, стаж 1 год.
1 асистент биологично земеделие, висше обр. по специалността, английски език - писмено и говоримо, руски език - писмено и говоримо, компютърни умения на високо ниво, стаж 1 год.
1 асистент агрохимия или химия, висше обр. по специалността, английски език - писмено и говоримо, руски език - писмено и говоримо,компютърни умения на високо ниво,и стаж 1 год
1 педагог в частна детска градина, висше обр. ПУП, ПНУП, подходяща за студенти
4 касиер – продавачи в търговска верига, средно обр., опита е  предимство
1 пицар в търговска верига, средно обр., опита е  предимство
1 служител сигурност в търговска верига, средно обр., опита е  предимство
1 служител бюро информация в търговска верига, средно обр., опита е  предимство
6 служители търговска зала, средно обр., опита е  предимство
1 сладкар в търговска верига, средно обр., опит
1 касиер обменно бюро, средно обр., само нощни смени
4 манипуланти промишленост за производство на термопанели, средно техническо обр.
2 монтажници на метални конструкции, средно тех.обр., за гр.Мартен 
2 електромонтьори, средно обр, опита е предимство
2 общи работници, електромонтажни дейности, средно обр.
1 рецепционист в хотел, средно обр, английски език, компютърни умения
2 докери в електроинсталационно производство, средно/основно обр
1 монтажник,кабели БТК( демонтаж), средно тех,шоф.кат.В, мин.опит 1 год
3 шивачи на кетел машина и 3 шивачи  автомат машина в чорапно производство, средно/основно обр
7 работници на плетачна машина в чорапно производство, средно/основно обр
1 контрольор- качество в чорапно производство, средно обр.
3 работника на автомивка, средно/основно обр.,опита е предимство 
5 работници в производство на почистващи препарти, средно обр., опита е предимство
6 монтажници строителна техника, средно техническо обр., опит
10 комплектовачи на електроинсталационни изделия, средно обр.
2 зареждачи в производство на електроинсталационни изделия, средно/основно обр.
1 шлайфист в в производство на електроинсталационни изделия, средно техническо обр.
5 хигиенисти за професионално почистване, средно/основно обр.
3 камериерки, средно обр.
2 рецепционисти в хотел, средно обр., английски език, компютърни умения
1 пиколо, средно обр., шоф. кат. В, английски език
2 шлосери производство на  картонени изделия, средно техническо обр., опита е  предимство
3 складови работници бързооборотни стоки, средно обр.
15 строителни работници довършителни работи / мазачи, бояджии, шплакловчици, изолации/, средно/основно обр., 
1 технически сътрудник, висше  обр. в направление МПС, компютърни умения, шоф. кат В, за гр. София
4 работници за пакетиране  на сол, средно обр., правоспособност за управление на мотокар – предимство
7 монтажници тръбопроводи, средно обр., опит по специалността, за гр. Разград
2 автокранисти / над 16т./, средно обр., правоспособност, опит, за гр. Разград
7 електрозаварчици /СО2 и аргон/, средно обр., правоспособност, опит, за гр. Разград
1 офис администратор преводачески услуги, английски/немски език, компютърни умения
1 техник – механик, висше/средно техническо обр., шоф. кат. В, английски език, опит
3 машинни оператори метални изделия, средно обр., правоспособност за управление на мотокар/електрокар – предимство
2 продавач – консултанти / козметика и битова химия/, средно обр., опита е  предимство
1 складов служител /козметика и битова химия/, средно обр., шоф. кат. В, опита е предимство
2 общи работници в производство на закуски, средно/основно обр.
10 обслужващи магазин, хранителна верига, средно обр.
4 асистент- продавачи /строителство/, средно обр.
1 психолог, висше по специалността, 2г. опит
1 шофьор товарен автомобил, кат. СЕ, ADR – предимство
1 електротехник, средно обр,, опит – предимство
1 строителен техник, висше/средно обр.
1 оператор асфалтосмесител, средно обр.
1 инженер геодезист, висше по специалността
6 заварчици -метани конструкции, средно техническо обр., квалификация, опит
1 водопроводчик, вътрешно ВиК, средно техническо обр., шоф. кат. В
1 складов работник на  чорапени изделия, средно/основно обр.
1 началник смяна в производство на чорапени изделия, висше/средно обр., опит
10 сортировачи в производство на чорапени изделия, средно/основно обр
3 спомагателни работници в производство на чорапени изделия, средно/основно обр
4 механици плетачни машини, средно техническо обр.
3 контрольори на качество в производство на чорапени изделия, средно обр.
4 общи работници в производство на чорапени изделия, средно/основно обр
3 супервайзори в производство на чорапени изделия, средно обр., опит – предимство
4 касиери в строителен хипермаркет, средно обр.
7 продавач-консултанти в строителен хипермаркет, средно обр.
3 оператори прахово боядисване, средно обр, опит
2 машинни оператори рязане профили, средно обр, опит
1 конструктор на мебели, висше обр. – дизайн, компютърни умения, опит
5 общи работници в мебелно производство, средно/основно обр, опита е  предимство
5 опаковачи в мебелно производство, средно/основно обр, опита е  предимство
2 машинни оператори в книгопроизводство, средно обр, компютърни умения, подходящо за хора с ТЕЛК
4 работници кариера и 4 пълначи, средно/основно обр., за с. Басарбово
2 фадромисти, средно/основно обр., правоспособност, за с. Басарбово
4 оператори трошачна машина, средно/основно обр., за с. Басарбово
2 машинни оператори  в производстводство на изолации, средно техническо обр
2 общи работници в производстводство на изолации, средно техническо обр, шоф. кат В, предимство – правоуправление електрокар
1 специалист – водач моторен катер, средно техническо обр., правоспособност за моторист на корабни машини и механизми, шоф кат C+D+E, 1г. опит
1 машинист пътно-строителни машини /фадрома/, средно/основно обр., за с. Тетово
1 машинист багер, средно/основно обр., за с. Тетово
1 технически сътрудник, сепатриране на отпадъци, висше техническо обр., опит
2 водачи на багер, средно/основно обр., правоспособност, за с. Юделник
1 туристически представител, висше/средно обр, английски език, шоф кат В
2 специалисти с контролни функции сглобяване и монтаж, висше инженерно обр , компютърни умения, кат В, английски език
2 пакетировачи в производство и преработка на пилешко месо, средно / основно обр., подходящо за живущи в с. Хотанца и  с. Ново село
1 продавач – консултант в заведение за бързо хранене, средно/основно обр.
8 касиери в търговска верига, средно обр.
1 помощник управител в търговска верига, висше//средно обр., опит
2 сервитьори, средно обр
2 супервайзори магазин, висше/средно обр., опит
4 общи работници в сферата на производство на метални профили, основно обр., опита е  предимство
5 зареждачи в сферата на производство на метални профили, основно обр.,  опита е  предимство
3 заварчици  в сферата на производство на метални профили, средно обр., изисква се  мин. опит от 1 год.
5 опаковчика в сферата на производство на метални профили, основно обр., опита е  предимство
2 работници  за покриване на метални повърхности, средно обр., мин. опит 1 год.
2 общи работници в строителство, средно/основно обр.
2 готвачи  и 2 кухненски работници, кетъринг, средно/основно обр., за гр. Мартен
1 шофьор автобус, кат D, средно/основно обр., за гр. Мартен
1 общ работник производство био храни, средно/основно обр., за гр. Мартен
3 медицински сестри, социални услуги, висше по специалността
2 социални асистенти, средно/основно обр
1 главен счетоводител и 2 счетоводители, висше обр по специалността
5 заварчици цистерни, средно/основно обр.
4 монтажници климатична и хладилна техника, средно техническо обр., шоф кат В
2 електротехници и 3 техник – механици климатична и хладилна техника, средно техническо обр, шоф кат В
2 хигиенисти производствени помещения, средно обр.
8 машинни оператори в производство на керамични изделия, средно обр.
2 електромеханици за производство на санитарна керамика, средно обр.
3 водачи на мотокар в производство на санитарна керамика, средно обр.
6 докери в складова база, средно обр.
1 оперативен счетоводител, висше по специалността, опит
10 обслужващи магазин и 7 складови работници в магазин стоки за дома, средно обр., срочна заетост
15 машинни оператори производство на памук и 15 машинни оператори производство клечки за уши, средно/ основно обр.
5 оператори производство на щори, средно обр.
2 складови работници  бързооборотни стоки, средно обр
2 шофьори  разносна търговия на бързооборотни соки, средно обр., кат. В
3 търговски представители на бързооборотни соки, средно/висше обр., кат. В
2 електромонтьори, в производство на електроинсталационни изделия, средно техническо обр.
1 механик – монтьор товарни автомобили, средно обр, опит
1 мияч товарни автомобили, средно/основно обр.
1 монтажник климатична техника, средно техническо обр.
25 служители запитвания, висше/средно обр., компютърни умения, отличен немски език
1 склададжия в автомобилна индустрия, средно обр., компютърни умения
1 технолог в автомобилна индустрия, висше обр., компютърни умения, английски език
3 машинни оператори в автомобилна индустрия, основно обр.
1 шлосер – матричар в автомобилна индустрия, средно обр., опит 2г.
2 мехатроници в автомобилна индустрия, средно обр., опит 1г.
6 общи работници в производство на алуминиеви и стоманени профили, средно/основно обр / 3 места за с. Иваново/
5 болногледачи в социално заведение, без изискване за образование
1 стругар, средно обр.
5 сервитьори, средно/основно обр., опит
3 готвачи, средно обр., опит
6 машинни оператори на пелетираща машина, основно обр.
25 шофьори международни превози в ЕС, Норвегия, Швейцария, кат СЕ, ADR
2 акушерки, висше обр. по специлността
2 продавачи павилион закуски, средно/основно обр.
1 работник в бърза закуска / приготвяне на дюнери/, средно обр.
1 шивачка, средно обр., опит в областта на бутиковите облекла е предимство
3 технолози на облекла, средно обр., опит 
3 контрольори по качество на облекла, средно обр., опит 
2 кроячи на облекла, средно/основно обр., опит 
2 моделиер – конструктори на облекла, средно обр., квалификация 
2 оператори на машини за шиене на копчета, средно/основно обр. 
2 общи работници шивашка промишленост, средно/основно обр. 
34 гладачи в шевно производство, средно/основно обр. 
172  шивачи на облекла, средно/основно обр., за някои от местата се предлага и обучение /3 от местата са за гр. Мартен/
2 общи работници в шивашко производство, средно/основно обр., чл 41 ЗХУ
1 счетоводител, висше обр. по специалността, английски език, компютърни умения SAP системи, 3 г опит, по чл 38 ЗХУ
2 експерти логистика, висше обр., английски и немски език, компютърни умения SAP системи, 3 г опит , по чл 38 ЗХУ
1 складов работник, в производство на автомобилни части, средно обр, свидетелство за управление на високоповдигач е предимство, шофьор кат В, по чл 38 ЗХУ
1 зареждач в производство на автомобилни части, средно обр, по чл 38 ЗХУ
1 техник-механик, в производство на автомобилни части, висше обр. машинен инженер, английски език, компютърни умения AutoCAD, SolidWorks, апит 3 г., по чл 38 ЗХУ
1 работник сглобяване на опаковки, в производство на автомобилни части, средно обр, по чл 38 ЗХУ
1 продавач – консултант в търговска верига за хранителни стоки, средно обр., по чл 38 ЗХУ
5 продавач-консултанти, търговска верига, средно обр., по чл 38 ЗХУ
1 промишлен дизайнер в производство на санитарна керамика, висше обр по специалността, испански и английски език, Photoshop,  Corel draw, интернет приложения, опит 1 г по специалността по чл 38 ЗХУ
1 организатор логистика, в производство на санитарна керамика, висше обр  магистър - икономика на търговията, испански и румънски език, компютърни умения, работа с ERP системи, опит 1 г по специалността, по чл 38 ЗХУ
1 организатор логистика, в производство на санитарна керамика, висше обр  магистър - икономика на търговията, испански и френски език, компютърни умения, работа с ERP системи, опит 1 г по специалността, по чл 38 ЗХУ
1 организатор логистика, в производство на санитарна керамика, висше обр  магистър - икономика на търговията, испански и арабски език, компютърни умения, работа с ERP системи, опит 1 г по специалността, по чл 38 ЗХУ
1 тапицер мека мебел, средно, опит 5 г по специалността, , по чл 38 ЗХУ
1 машинен оператор шиене, професионален колеж и квалификация , 3г стаж, по чл 38 ЗХУ
1 работник спомагателни дейности в обувно производство, средно обр., по чл 38 ЗХУ
1 обслужващ работник в шивашка промишленост, средно обр., по чл 38 ЗХУ
1 технолог мебелно производство, висше обр по специалността, английски език, AutoCAD, опит,  по чл 38 ЗХУ

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 
„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:


- За стажуване

1 счетоводител, висше обр. – счетоводтво, икономика
1 промишлен дизайнер, висше обр. – дизайн
1 интериорен дизайнер, средно обр. – дизайн
1 оперативен  счетоводител, средно обр. - икономика
1 счетоводител, висше обр. – икономика, счетоводство и контрол
1 младши счетоводител, висше обр. – икономика, счетоводство и контрол
1 счетоводител, висше обр. – икономика, счетоводство и контрол
1 ръководител счетоводен отдел, висше обр. – счетоводство и одит
3 експерти маркетинг, висше обр. – маркетинг, икономика
1 техник компютърни системи, средно/висше обр. -  КСТ, комп.науки
1 продавач - консултант, средно/висше обр. - икономика
3 програмисти база данни, висше обр. – софтуерно ориентирана специалност
2 организатор маркетинг, средно/висше обр.- маркетинг, икономика
1 оперативен  счетоводител, средно обр. - икономика
1 главен счетоводител, висше обр. – икономика, счетоводство и контрол
1 експерт обществени поръчки, висше обр. – икономика, право
1 асистент офис, средно/висше обр. – администрация и управление
1 консултант продажби,  промоутър, средно/висше обр. – в областта на селското стопанство


- За обучение по време на работа

1 технически сътрудник, средно обр.
1 продавач - консултант, средно обр.
1`уеб дизайнер, средно обр.
1 оперативен счетоводител, средно обр.
1 търговски сътрудник, средно обр.
1 асистент-офис, средно обр.
1 технически секретар, средно обр.
1 оператор въвеждане на данни, средно обр.
2 автомонтьори, основно/средно обр.
1 продавач - консултант, средно обр.
1 продавач - консултант, средно обр.
2 електромонтьори, средно обр.
1 правен секретар, средно/висше обр.
2 оператори-въвеждане на данни, средно/висше обр.
2 общи работника, основно/средно обр.
1 продавач интернет услуги, средно/висше обр.

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

1 психолог,висше образование по специалността, компютърни умения , 4 часов работен ден  / за гр.Бяла/
1 социален работник, висше образование, компютърни умения, 4 часов работен ден  / за гр.Бяла/
2 опаковачи, начално образование /за гр.Бяла/
1 електроинженер,висше образование /за гр.Бяла/
1 машинен инженер,висше образование /за гр.Бяла/
1 учител по музика /за гр.Бяла/
1 електротехник /за гр.Бяла/
1 заварчик/за гр.Бяла/
2 монтажник /за гр.Бяла/


Бюро по труда-Ветово /община Ветово/
Няма свободни работни места

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.