Проблемът с трудовите лагери на Китай е тема, за която постоянно се появяват нови и нови доказателства от бивши интернирани там, правозащитни групи и репортери, които се опитват да документират усилията на китайското правителство за насилствено индоктриниране на над 1 милион членове на етнически малцинства в подобни изправителни центрове.

Мащабните усилия на Китай да превърне етнически и верски различните в послушни граждани по образец биват представяни като държавна инициатива за обучение на работното място. Сега обаче документи от тази програма говорят за нещата, които се правят в тези лагери.

Мащабен теч на данни от тази неделя разкрива повече за тази тайна на Китайската държава. Сред изтеклите документи попадат и класифицираните като строго секретни директиви на правителството за управление на изправителните центрове.

Предоставени на Международния консорциум от разследващи журналисти от анонимен източник, документите показват практиките на ръководството на лагера в Синдзян. Там биват държани предимно хора от малцинствената група на уйгурите мюсюлмани, които правителството обвинява за регионални вълнения.

На практика, изтеклата информация съдържа описание на вътрешната уредба на лагерите, в които интернираните се държат по три години. Освен това четири разузнавателни инструктажа разкриват детайли за масовото наблюдение, което идентифицира хората, които да бъдат интернирани само по подозрението, че те могат да създадат проблеми.

Според експертите наръчникът подробно обяснява и описва стриктното наблюдение, което се провежда върху набелязаните "проблемни" фигури, както и функционирането на самата система за асимилация в масовата китайска култура. Така например опцията за "Повишаване на професионалните умения" не се предлага на задържаните преди да е изминала година от вкарването им в лагерите.

"Всеки един от тези изтекли документи помага да се потвърдят нарушенията на човешките права в огромни мащаби", коментира Адриан Зенц, сътрудник на фондация "Жертви на комунизма", която разследва китайските изправителни лагери.

„Правителството може да отрече 100 свидетелства и да ги обяви за фалшиви новини. Може да отхвърли и репортажите като фалшиви новини. Но не може да се отрече от собствената си документация. Може да се опита, но е нелепо. Сякаш собственото им прикритие е разкрито", коментира Зенц.

ICIJ - НПО, партнираща си със 17 медийни групи за разкриването на нередностите в китайските лагери - цитира изявление на правителството в Пекин, с което изтеклите документи са определени като "пълна измислица".

Според властите в Пекин Синдзян някога е бил пълно с насилие "бойно поле", което благодарение на усилията им се е превърнало в мирно място, а това не са лагери, а образователни центрове, имащи за цел да се борят с тероризма след чести нападения, включително от уйгурски сепаратисти.

Организацията е проверила изтеклите документи и се е консултирала с експерти за тях. Подписите в тях са сверени с публични регистри на Китайската държава и публикации в медиите, за да се потвърди автентичността им. Допълнително сверяване е направено и с истории на бивши задържани, които също подкрепиха откритията.

Безпрецедентният теч показва пукнатини в усилията на китайското правителство да прикрие истинския облик на лагерите, коментира Джеймс Мулвенон, който ръководи разузнавателната програма на SOS International - частна компания, занимаваща се с дейности в отбраната, която помага на ICIJ за удостоверяването на автентичността на документите.

"Наистина, много рядко ни се случват да виждаме подобни документи. Това също се отнася и за умишленото им публикуване от конкретни хора - това ще рече, че има смели хора, които смятат, че [случващото се в лагерите] е грешно или е излязло извън контрол", обяснява Мулвенон.

Лагерите са добре защитени и под пълно наблюдение според един от документите на ръководството, подписано от Джу Хайлун. Той преди време отговаряше за сигурността в Синдзян.

Навсякъде в ръководството спрямо задържаните се говори като за "учениците", като наставлениията към охраната са те да бъдат следени постоянно - докато се хранят, докато почиват, дори когато са в банята и се къпят, за да се предотвратят бягства. Влизането и излизането от "центровете за обучение" се проследяват отблизо.

В изтеклата документация се описва един свят на двойно заключени врати, които трябва да стоят затворени и да не пускат никого навън, докато полиция следи внимателно всяко движение в околността.

Всякакви активности "извън клас" са забранени. Забранени са и нерегламентираните контакти с хора от външния свят. На задържаните не е разрешен достъп до мобилни телефони, като дори и членовете на персонала трябва да предадат за съхранение своите мобилни устройства, за да се предотвратят всякакви "сблъсъци между вътрешни и външни влияния", се казва в ръководството.

На задържаните се позволява периодично комуникация със семейството, която "да успокои" близките им. Също така задържаните поне веднъж седмично могат да говорят по телефона със семействата си, а веднъж месечно имат право и на видео чат с тях.

Тези, които искат да напуснат съоръжението, трябва да поискат с официална молба отпуск по болест или заради специална причина (смърт в семейството или нещо подобно). Дори тя да бъде отпусната, "учениците" се пускат навън само с придружител, който да ги наблюдава и контролира.

Правилникът очертава начините за предотвратяване на опасностите за сигурността, включително пожари и разпространение на заразни болести. Членовете на персонала наблюдават здравето на задържаните, като настаняват употребяващите наркотици и тези със заболявания като СПИН в изолирани жилищни помещения и класове.

Целта на лагерите, според наръчника, е "покаяние и изповед", като задържаните трябва да разбират "дълбоко незаконното, престъпно и опасно естество" на старото си поведение. По пътя им се предлага учебна превъзпитателна програма по китайска идеология и "нрави", като се преподава само на мандарин и се извършват тестове всяка седмица, за да се установи напредъкът на "учениците".

Ръководството предписва на служителите на лагера да прилагат спрямо задържаните принципи за максимална еднаквост, стигаща до най-дребните детайли.

Затворниците се разделят на групи въз основа на това колко опасни са според преценката на служителите и се оценяват според тяхното ниво на идеологическа трансформация, работа в клас и послушание. Резултатите за месеца и за годината се записват в специални досиета и спрямо тях се определя кой какви бонуси получава - като семейни посещения и други подобни.

Досиетата се използват за оценка в края на програмите на "учениците", които продължават най-малко една година. Но оценяването е постоянно и служителите са инструктирани при всеки повод да оценяват идеологическите разбирания на задържаните.

Дори само за допускане до програмата за преобразоване в ценностите на комунистически Китай досиетата на задържаните минават през щателната проверка на редица служители.

Според изтеклите документи "учебните центрове" са назначени във всяка префектура - индикация за това колко широк е обхватът на превъзпитателните лагери в Китай, коментират експертите.

Онези, които завършат курса на "обучението" си, обаче продължават да бъдат следени поне една година след освобождаването им, се казва още в наръчника.

Други документи пък представляват отражение на правителствената нетърпимост към отклоненията от модела на властта за образцови граждани.

Там се споменава и вида на "идеологическите престъпления", за които Китай наказва уйгурите. В документите от Синдзян се споменава един задържан, който е попаднал там заради подозрение, че "събира тълпа, която нарушава обществения ред". Освен това той е популяризирал екстремистки религиозни възгледи, включително проповядването към околните да се молят, да се въздържат от гледане на еротични филми и използване на "мръсни думи". Документът съобщава, че адвокатът на мъжа не предлага защита, а вместо това обвиняемият търси "шанс да стане добър човек".

Според изтеклата информация китайските власти използват технологиите за таргетиране спрямо уйгурите, за да се предотвратят проблеми, още преди те да са възникнали.

Така например китайската интегрирана платформа за съвместни операции (IJOP) се използва от правителството, за да бъдат идентифицирани хора, смятани за съмнителни. Въпреки че служителите посочиха тероризма като оправдание за действията на правителството, не се изисква насилствено поведение за кацане в лагерите.

Някои попадат под погледа на IJOP заради нарушения като това да използват приложения, сайтове и програми, забранени от правителството. Така един от документите от Синдзян показва, че над 40 хил. души са попаднали там заради използването на криптирано чат приложение, забранено от цензорите в Пекин, въпреки че само 32-ма от тези 40 хил. са обозначени като принадлежащи към терористични групи.

Системата е изградена така, че да подминава чужденци, временно пребиваващи в Китай, и други подобни случаи, а се фокусира по-скоро върху хора с различна религия, включително като търси "неоторизирани имами".

"Ако в момента не е възможно да се елиминира подозрението, е необходимо да се организира концентрирано "обучение" и да се направят допълнителни проверки и тестове", се казва в разпоредбите.

IJOP е част от всеобхватната система за наблюдение в Синдзян. Данните на системата идват от контролно-пропускателни пунктове, камери, оборудвани със система за лицево разпознаване, както и технологии, които засичат и следят електронни устройства, обясняват от Human Rights Watch.

Интересът към мониторинга на уйгурите е толкова интензивен от страна на Пекин, че компании разработват и представят специални технологии за лицево разпознаване, предназначени да идентифицират член на малцинството като такъв, обяснява Мулвенон и допълва с определението: "расово профилиране за изкуствен интелект на стероиди".