Производството на стомана се свива в глобален мащаб, като прогнозата на ArcelorMittal – най-големият производител в света, е кризата да се задълбочи. Основната пречка пред пазара са търговските спорове, които възпрепятстват производството и влошават доверието на бизнеса.

Европейските производители са засегнати най-силно от тенденцията, се посочва в доклада. Търсенето тази година обаче намалява и в САЩ, тъй като купувачите предпочитат да държат по-малко запаси.

Единствено в Китай, от големите консуматори на стомана, няма да има спад, но там се очаква стагнация на пазара.

„Търсенето на основните ни пазари в Европа и САЩ остава слабо, което отразява потиснатата производствена активност и продължаващата слабост в автомобилостроенето“, казват от компанията.

Според ArcelorMittal европейското потребление на стомана намалява с около 3% през тази година. Това е най-големият спад в търсенето от 2012 г. насам. Големият проблем за пазара е свитото потребление от автомобилната индустрия и по-евтиния внос.

Търсенето в САЩ ще се свие с 1% през тази година.