Числата от 16-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 23, 38, 46, 10, 13, 18.

II теглене: 38, 3, 34, 20, 40, 45.

---------------------

6 от 42

I теглене: 41, 21, 7, 4, 19, 10.

---------------------

5 от 35

I теглене: 16, 30, 20, 6, 22.

II теглене: 15, 18, 10, 26, 8.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 2, 3, 4.

Печеливши цифри: 7, 8,