“Електроразпределение - север”, дъщерно дружество на “Енерго-Про”, ще инвестира 1 млн. лв. в следващите три години за защита живота на птиците при кацане или гнездене по съоръженията от електроразпределителната мрежа в Североизточна България. През този сезон дружеството ще постави нови 1250 защитни устройства и 100 платформи.

През последните години “Електроразпределение - север” монтира над 5000 птицезащитни устройства и 500 платформи за щъркелови гнезда. Близо 400 стълба бяха изолирани и обезопасени.

Поради склонността на птиците да изменят прелетния си маршрут обезопасителните дейности на електроразпределителните дружества са ежегоден процес, който протича през периода преди пролетната и след есенната миграция.