Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) прие решение, с което установи конфликт на интереси при Александър Манолев - в качеството му на заместник - министър на икономиката и като такъв член на Управителния съвет на Държавен фонд "Земеделие", съобщиха от Антикорупционната комисия.

Манолев е оказал влияние на други органи и лица в частен интерес на свързано с него лице, във връзка с мониторинга по изпълнение на договора за отпускане на финансова помощ, свързан с функционирането на обект "Жилищна сграда - къща за гости", намираща с в  Сандански.

Преди няколко дни стана ясно, че той и 25-годишната Ана Димитрова са подведени под наказателна отговорност заради представянето на неверни сведения с цел неправомерно получаване на средства от европейски фондове. Манолев отива на съд.

Той подаде оставка от поста и след това беше разследван заради къщата за гости, която се оказа в негов имот, недостъпна за туристи и собственост на жена. Тогава от държавното обвинение изразиха съмнение, че може да е подставено лице.