- Г-н Желев, координаторът на "Атака" за Русе Мирослав Славчев се обяви срещу желанието на "Топлофикация Русе" за оползотворяване на отпадъци в производствената си дейност. Какъв е вашият коментар?
- Отново ще заявя, че твърденията на г-н Славчев категорично не кореспондират с истината. В "Топлофикация Русе" ЕАД не се гори и няма възможност да се гори нито РДФ, нито какъвто и да било друг вид битови отпадъци. Нашите горивни съоръжения не са пригодени за този вид дейност.
Надяваме се веднъж за винаги да бъде прекратена практиката "Топлофикация Русе" ЕАД да се намесва във всички скандали, касаещи качеството на въздуха в града! Знаем, че тази тема е изключително чувствителна за русенци, но преди време компетентните институции доказаха, че не ние сме най-големият замърсител в града.
Обръщаме се към всички институции, политически партии и техните функционери, медии и граждани на Русе с апел да престанат да споменават нашето дружество всеки път, когато се говори за качеството на атмосферния въздух в района. Престанете да ни замесвате в зле скалъпени интриги! Първо се запознайте с реалните факти, елате да ни попитате какво се случва и едва тогава предлагайте на обществото "компетентното" си мнение!
- Какъв е вашият отговор на твърдението на Мирослав Славчев, че поради изгарянето на битови отпадъци "валели" сажди?
- Отново казвам, че не горим битови отпадъци! Това е един неуспешен опит за създаване на изкуствена сензация!
За да успокоим обществеността, взехме решение да променим своето инвестиционно намерение и не предвиждаме оползотворяване на РДФ като алтернативно гориво. Впрочем, това е известно на вашите читатели, тъй като беше отразено в броя на "Утро" от понеделник.
- Какво е заложено в променения план?
- Предвиждаме пълна газификация на К4 и К8. Сега при тях природният газ се използва като гориво за запалване на котела. Идеята ни е да ги реконструираме напълно и да използваме природен газ като основно гориво.
Към момента основната суровина, с която осъществяваме нашето производство, са вносни въглища, които са с прекалено висока цена и значително оскъпяват дейността ни. Поради тази причина предвиждаме реконструкция и на К5 и К7, като ги пригодим да работят на обогатено гориво, местни въглища и биомаса.
- Споменахте биомаса. Каква точно е тя и имате ли разрешение да я използвате?
- Към днешна дата притежаваме разрешение за оползотворяване на продукти, които спадат към т.нар. биомаса. Такива са от растителни тъкани в селското и горското стопанство.
В нашата дейност най-често внедряваме слънчогледова люспа и слама. 
Към момента в инвестиционното намерение на "Топлофикация Русе" ЕАД е предвидено искане за увеличаване на количествата биомаса, които дружеството има разрешение да оползотворява.
- Какво влияние оказва на околната среда оползотворяването на въпросната биомаса?
- Това е възможно най-екологичното гориво, което можем да използваме, тъй като при употребата му не се отделят никакви вредни емисии в атмосферния въздух. Държа да уточня, че е невъзможно нито г-н Славчев, нито който и да е друг да вижда сажди вследствие оползотворяването на биомаса. Дори и на теория не може да се получат такива сажди. А в последно време не сме правили друга промяна в горивния ни микс, за да са се появили изведнъж някакви изменения в показателите ни.
- Как следите екологията на "Топлофикация Русе"?
- Както всяко едно дружество от този тип, "Топлофикация Русе" не е изключение и показателите за изпусканите емисии в атмосферния въздух са обект на ежечасов и ежеминутен контрол от страна на РИОСВ-Русе.