На 81-годишна възраст почина изтъкнатият литературовед, литературен критик, културолог и общественик проф. Никола Георгиев. 

Преподава Теория на литературата повече от 45 години в Софийския университет "Климент Охридски", ръководил е и Катедрата по теория на литературата към Факултета по славянски филологии.

Става доктор на филологическите науки през 1995 година с дисертация на тема "Цитиращият човек в художествената литература"

Сред основните му книги са още "Сто и двадесет литературни години", "Името на розата и на тютюна", "Анализ на лирическата творба" и други. 

Чете лекции по българска литература в чуждестранни университети и има публикации на десетки езици.  

През 2000 г. получава Хердерова награда за литература. Носител е и на Националната награда за литературна критика "Иван Радославов и Иван Мешеков".

Доктор хонорис кауза е на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

Дисидент по време на комунистическия режим, той отказва да влиза в политиката и след демократичните промени.