Да се удвоят глобите за финансови институции, които предлагат платежни услуги, но не спазват законите и разпорежданията на БНБ.

Това предлага финансовият министър Владислав Горанов с промени в закона за платежните услуги и платежните системи. Проектът е обявен за обществено обсъждане.

Така санкцията за тези, които не спазват инструкция на централната банка може да стигнат до 200 000 лв. вместо сегашните 100 000 лв.

Ако предлага такива услуги, но няма издаден лиценз от БНБ, санакцията ще тръгва от 50 000 и ще стигне до 200 000 лв., и то само ако се прецени, че нарушението не е престъпление.

При издаването на лицензи за извършване на платежни услуги, БНБ ще преценява дали лицата, които имат 3% и повече от акциите или дяловете на дружеството, могат да навредят на предоставяните от него услуги.

За целта, тя ще получава информация за промени в собствеността, предвижда проектът.

Друг текст в него пък задължава и дружествата за електронни пари да предоставят отчети в БНБ за размера на собствения капитал.

Предлага се също извършването на дейност по издаване на електронни пари без съответно разрешение да се криминализира. Затова се предвижда промяна в Наказателния кодекс.

В момента за криминални дейния се смята само извършването на баанкови, застрахователни и други финансови сделки, без официално разрешение.

Ако промените бъдат одобрени от МС и парламента, те ще влязат в сила от 15 декември т.г.