Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

5 спасител в басейн, средно обр.
3 администратори, висше/средно обр., английски език
16 сервитьор, средно обр.
7 камериерки, средно обр., опитът е предимство
4 работник/чка в пералня, средно обр.
*Работните места са за Китен и Несебър

Други СРМ обявени в ДБТ

1 старши техник КИП и А в химическа промишленост, висше обр. Автоматика на производството/Електроника, опит 5г.
1 експерт системен софтуер база данни в химическа промишленост, висше обр. по специалността, владеене на SQL, PL/SQL, английски език, опит 1г на сходна позиция
1 инженер технолог опаковане продукция в химическа промишленост, висше техническо обр., английски език, 3г опит
1 експерт маркетинг в химическа промишленост, висше обр по специалността, владеене на WordPress, Survey Monkey platform, английски език
3 апаратчик синтез в химическа промишленост, средно обр./химия/
2 бункеристи в химическа промишленост, средно обр
2 техника  КИП и А в химическа промишленост, висше обр. Автоматика на производството/Електроника, опит 1г.
2 лаборанти в химическа промишленост, химическо образование
1 техник-механик в химическа промишленост , средно/висше техническо обр., опит
2 шлосери в химическа промишленост, средно техническо обр., правоспособност за заваряване, опит в производство
3 апаратчици производство в химическа промишленост, средно техническо обр., опит в производство
2 образователни  медиатори, висше/средно обр социални дейности/психология, опит 2г.
1 учител БЕЛ гимназиален етап, више по специалността
1 учител в детска градина, висше обр. ПУП/ПНУП, опит 3г, за с. Щръклево
1 хигиенистка в детски център, средно обр., на 4 часа
3 контрольори качество в чорапно производство, средно обр, компютърни умения
1 учител по музика в детска градина, висше по специалността, компютърни умения
36 болногледачи по проект ”Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, средно обр. 
2 хигиенисти/ки производствени помещения, средно/основно обр.
1 възпитател в училище, висше инженерно обр., педагогическа правоспособност
1 учител в детска градина, висше обр. ПУП/ПНУП, опит 3г, /за с. Щръклево/
1 учител информатика и информационни технологии, висше обр. по специалността
1 хигиенистка в детски център, средно обр., на 4 часа
1 учител по английски език гимназиален етап, висше обр. по специалността
1 хигиенистка в детска градина, /за кв. Средна кула/
3 контрольори качество в чорапно производство, средно обр, компютърни умения
1 учител по музика в детска градина, висше обр. по специалността, компютърни умения
36 болногледачи по проект ”Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, средно обр.
15 шофьори международни превози в ЕС, Норвегия, Швейцария, кат СЕ, ADR
1 учител по английски език гимназиален етап, висше обр по специалността, опит 3г, компютърни умения, на 4 часа
1 учител по български език и литература гимназиален етап, висше обр. по специалността
2 учители начален етап, висше обр. по специалността, /за с. Тетово/
8 работници сглобяване на детайли в автомобилна индустрия, средно обр.
1 учител в детска градина, висше обр. ПУП/ПНУП
1 учител математика, прогимназиален етап, висше по специалността, компютърни умения, опит 1г.
3 машинни оператори металообработващи машини, средно обр.
2 шлосери в производство на машини за селско и горско стопанство, средно обр.
1 учител ЦОУД, в прогимназиален етап, висше обр НУП
1 социален работник в училище, висше обр., на 4 часа
1 учител по философия гимназиален етап, лекторски часове, висше обр. по специалността
1 образователен медиатор в училище, висше/средно обр.
1 учители ФВС, прогимназиален етап висше обр. по специалността
1 хигиенист складови и санитарни помещения, средно/основно обр.
1 хигиенист административни помещения, средно/основно обр., опит
1 сценичен работник, средно обр.
1 шивачка, средно обр., опит в областта на бутиковите облекла е предимство
1 специалист търговия, средно икономическо обр., компютърни умения, за лице с намалена работоспособност
2 снабдители доставчици магазин хранителни стоки, средно обр., кат В/С /бус/
6 продавач-консултанти в магазин хр. стоки на самообслужване, средно обр.
1 водач на мотокар в производство на тръби и профили, средно обр., правоспособност, /за с. Иваново/
6 работници тръбна линия, , средно/основно обр.
4 оператори металорежещи машини, висше/средно обр. /машиностроителна специалност/
2 контрольори качество в производство на тръби и профили, средно техническо обр., опитът е предимство
1 социален работник в училище, висше обр. -  хуманитарни, обществени и правни науки, компютърни умения, на 4ч
3 водачи на челен товарач – фадромисти, правоспособност за управление ПСМ, 1г. стаж
5 машинни оператори на спомагателни съоръжения, средно/основно обр., стаж в производство
2 продавачи в училищен бюфет, средно обр.
1 общ работник в производство свързващи елементи, средно/основно обр.
1 матричар в производство свързващи елементи, средно обр, опит 5г.
1 организатор производство свързващи елементи, средно обр
1 помощник възпитател в детска градина, средно обр, квалификация, опит 1г.
4 обслужващи магазин търговска верига, средно обр.
10 комплектовачи в производство на електроинсталационни изделия, средно обр.
1 автомонтьор, средно обр., опит 3г.
1 учител по биология гимназиален етап, висше обр. по специалността
4 работници саниране и гипсокартон,  8 общи работници строителство
3 настройчици на шприц машини, средно обр.
3 склададжии, средно обр.,  кат В, свидетелство за управление на мотокар, компютърни умения
8 работници промишлено производство, средно обр
6 манипуланти производство, средно обр
6 опаковачи в промишлено производство, средно обр
2 специалисти застрахователна дейност,  висше/средно обр, английски език, компютърни умения
2 работници за отглеждане на бройлери, средно/ основно обр., подходящо за живущи с.Сандрово, гр. Мартен, гр. Сливо поле
4 оператори на преса и 5 работници приготвяне на шамот в производство на огнеупорни изделия, средно обр.
3 работници в кухня/дюнерджии, средно обр
1 работник в бърза закуска / приготвяне на дюнери/, средно обр.
1 читалищен секретар, висше обр.- икономика/финанси, компютърни умения
5 работници производство на вино, средно/основно обр
2 продавачи/чки павилион закуски и скара, средно/основно обр.
1 фадромист, средно професионално обр, правоспособност, 3г стаж
1 техник – механик на сепарираща инсталация, средно професионално обр, 3г стаж
1 технически сътрудник на сепарираща инсталация, висше техническо обр., 3г стаж
3 химици – лаборанти, висше/средно обр. – химия, опит
1 учител български език и литература прогимназиален етап, висше обр. - българска филология, компютърни умения
1 шофьор на катафалка, кат C/D, средно обр., опит
2 шофьори на товарен автомобил, кат С/СЕ, средно обр.
2 общи работници в производство на изделия от метал, основно обр.
5 оператори на гладачна машина в чорапно производство, средно/основно обр., предлага се обучение
4 складови работници – вътрешна логистика в чорапно производство, средно обр., компютърни умения, чужд език е предимство,предлага се обучение
8 опаковачи в чорапно производство, средно/основно обр., предлага се обучение
3 окачествители в чорапно производство, средно обр., предлага се обучение
12 машинни оператори в автомобилна промишленост, средно/основно обр, по чл 38 ЗХУ
4 шофьори на тежкотоварен автомобил над 12т, кат СЕ, средно обр.
5 складови работници и 8 обслужващи магазин стоки за бита, средно обр., опитът е предимство
1 хигиенист за търговски обект, основно обр.
4 санитари, болнично заведение, средно обр.
2 оператори на кантираща машина в производство на врати, средно обр.
3 помощник-разкройчик на ПДЧ, средно обр.
5 монтажници на корпусна мебел-вътрешен монтаж, средно обр.
5 опаковчици/пакетажници-мебелно производство, средно обр.
5 монтажници за външен монтаж на корпусна и мека мебел, средно обр.
1 конструктор на мебели, висше обр.
2 монтажници метални конструкции, средно обр./техническо обр. е прдимство/, кат В
1 ръководител на направление ИКТ, висше обр.- информатика и информационни технологии
1 магистър-фармацевт, висше обр.
2 водач на селскостопанска техника (тракторист), кат.Ткт 
1 общ работник, промишлеността (производство на бои, лакове и подобни продукти), средно обр. (основно обр.)
5 общи работници в плетачно производство, ( товаро-разтоварна дейност), средно/основно обр.
1 общ складов работник (по чл.38, ал.1.от ЗХУ), средно обр., свидетелство за управление на високоповдигач (предимство) 
4 апаратчици  в производство на биогориво, средно обр.,работното място е за  гр.Сливо поле
1 рецепционист хотел - средно обр., английски език (за малък хотел) 
5 общи работници за вътрешно почистване на цистерни ,средно / основно обр. 
1 счетоводител , висше обр.(икономика,счетоводство и контрол)
1 счетоводител ,средно обр.- може и без опит
10 строители на жилища, средно/основно обр.-може и без опит 
1 помощник-готвач, средно обр.- социални грижи 
5 медицински сестри,висше/средно обр.
1 помощник-възпитател, средно обр.
1 учител (лектор) по турски език, висше обр.
1 учител (лектор) по английски език, висше обр.
1 чистач/хигиенист,средно /основно обр., валидна здравна книжка
5 шивачи , дамско облекло, средно обр., професионален колеж 
1 учител по история, висше обр. -история на България, география ,английски език
2 снабдители /доставчици на бързооборотни стоки, средно обр,  кат В
2 складови работници -бързооборотни стоки, средно/основно обр
10 лекари и 10 медицински сестри в болница, висше по специалността
1 учител начален етап  ЦДО, висше обр.- НУП
1 гумаджия, средно/основно обр., опит
2 бармани, средно обр.,
4 зареждачи  и 4 опаковчици   в промишлено производство, основно обр.
1 технически сътрудник, средно обр., немски език, компютърни умения, опитът е предимство
1 международен шофьор, кат С+Е, средно обр, релация България-Словакия-Унгария
1 инженер технолог в шивашко производство, висше обр специалност “модни технологии” или “производство на облекла”, английски език, компютърни умения time SSD стандартна с-ма за данни за трудоемките отрасли със специален фокус в/у шивашката промишленост и интегрираните социални производствени функции   
2 общи работници в шивашко производство, средно/основно обр., чл 41 ЗХУ
5 зареждачи в производство но електроинсталационни изделия, средно/основно обр
5 настройчици на машини в производство но електроинсталационни изделия, средно техническо обр.
2 обслужващи вендинг автомати, средно обр, кат В
4 кроячи в шивашко производство, средно/основно обр., опитът е предимство
9 машинни оператори на оверлог машина, средно/основно обр., опитът е предимство
21 машинни оператори права машина, средно/основно обр., опитът е предимство
20 машинни оператори, в автомобилна промишленост, средно обр, опита е предимство
1 учител биология и здравно осигуряване гимназиален етап, висше по специалността, компютърни умения ,опит 
1 инженер конструктор в производство на индустриални машини, висше машинен инженер, английски език, компютърни умения SolidWorks/AutoCAD, опит
2 машинни оператори металорежещи машини / CNC/, в производство на индустриални машини, дредно обр., английски език, опит предимство
1 финансов контрольор в училище, висше икономическо обр, компютърни умения
1 логопед в социално заведение, висше обр. по специалността, опит 2 г.
3 машинни оператори на металорежещи машини, средно/основно обр, опитът е предимство
2 заварчици СО и 3 шлосери в производство на метални изделия, средно/основно обр, опитът е предимство
1 инженер проектант в производство на пневматични и хидравлични машини, висше обр електроника/автоматика
2 електротехници в производство на пневматични и хидравлични машини, средно техническо обр, опитът е предимство
2 мехатроници/шлосери в производство на пневматични и хидравлични машини, средно техническо обр, опитът е предимство
1 фрезист в производство на пневматични и хидравлични машини, средно техническо обр, опитът е предимство
1 заварчик в производство на пневматични и хидравлични машини, средно техническо обр, опитът е предимство
2 инженер-търговец в производство на пневматични и хидравлични машини, висше техническо обр
1 учител физическо възпитание и спорт, висше обр. /треньор волейбол, баскетбол или футбол/, компютърни умения, 5г стаж 
1 хигиенист в заведение, средно/основно обр
1 технически изпълнител – тракторист, шоф кат Ткт
1 специалист качество в автомобилна индустрия, висше/средно обр., английски език, Power point, опит на сходна позиция – предимство
2 шлосери – матричари и 2 мехатроници в автомобилна индустрия, средно обр, опит на сходна позиция – предимство
15 машинни оператори в автомобилна индустрия, средно/основно обр
1 учител начален етап, висше обр. НУПЧЕ, английски език, компютърни умения
1 учител начален етап  ЦДО, висше обр. НУПЧЕ, английски език, компютърни умения
1 счетоводител, висше обр. по специалността, английски език, компютърни умения SAP системи, 3 г опит, по чл 38 ЗХУ
2 експерти логистика, висше обр., английски и немски език, компютърни умения SAP системи, 3 г опит , по чл 38 ЗХУ
1 складов работник, в производство на автомобилни части, средно обр, свидетелство за управление на високоповдигач е предимство, шофьор кат В, по чл 38 ЗХУ
1 зареждач в производство на автомобилни части, средно обр, по чл 38 ЗХУ
1 техник-механик, в производство на автомобилни части, висше обр. машинен инженер, английски език, компютърни умения AutoCAD, SolidWorks, апит 3 г., по чл 38 ЗХУ
1 работник сглобяване на опаковки, в производство на автомобилни части, средно обр, по чл 38 ЗХУ
1 младши експерт “административно обслужване”, висше обр., компютърни умения, /за с. Иваново/
1 продавач – консултант в търговска верига за хранителни стоки, средно обр., по чл 38 ЗХУ
2 готвачи топла витрина в хранителен магазин, минимален опит
5 продавач-консултанти, търговска верига, средно обр., по чл 38 ЗХУ
1 учител в детска градина, висше -ПУП
1 промишлен дизайнер в производство на санитарна керамика, висше обр по специалността, испански и английски език, Photoshop,  Corel draw, интернет приложения, опит 1 г по специалността по чл 38 ЗХУ
1 организатор логистика, в производство на санитарна керамика, висше обр  магистър - икономика на търговията, испански и румънски език, компютърни умения, работа с ERP системи, опит 1 г по специалността, по чл 38 ЗХУ
1 организатор логистика, в производство на санитарна керамика, висше обр  магистър - икономика на търговията, испански и френски език, компютърни умения, работа с ERP системи, опит 1 г по специалността, по чл 38 ЗХУ
1 организатор логистика, в производство на санитарна керамика, висше обр  магистър - икономика на търговията, испански и арабски език, компютърни умения, работа с ERP системи, опит 1 г по специалността, по чл 38 ЗХУ
1 тапицер мека мебел, средно, опит 5 г по специалността, , по чл 38 ЗХУ
8 работници поддръжка железопътна мрежа, без изискване за образование
1 машинен оператор шиене, професионален колеж и квалификация , 3г стаж, по чл 38 ЗХУ
1 работник спомагателни дейности в обувно производство, средно обр., по чл 38 ЗХУ
1 хигиенист в детска градина, средно обр.
1 обслужващ работник в шивашка промишленост, средно обр., по чл 38 ЗХУ
1 технолог мебелно производство, висше обр по специалността, английски език, AutoCAD, опит,  по чл 38 ЗХУ
1 машинен оператор шиене /мека мебел/, средно обр., опит, по чл 38 ЗХУ
1 лекар нуклеарна медицина, по чл 38 ЗХУ
1 лекар лъчелечение, по чл 38 ЗХУ
1 лекар медицинска онкология, по чл 38 ЗХУ
1 лекар обща и клинична патология, по чл 38 ЗХУ
2 oпаковачи в пакетиране на сол ,средно обр.,подходящо за мъже
5 складови работници, средно обр., подходящо за хора с ТЕЛК
2 санитарки за частно социално заведение, средно/основно обр., подходящо за живущи в с. Николово
2 медицински сестри в социални услуги, висше обр.
1 хигиенист частна детска градина, средно обр.
1 портиер, транспортен портал, средно обр.
2 заварчици монтажници метални изделия, средно обр., опитът е предимство
10 машинни оператори производство на масла, средно обр., опита е предимство
1 офис мениджър, висше / средно икономическо или техническо обр., компютърни умения
1 водач мотокар в мебелно производство, средно/основно  обр., опит
4 зареждачи на машини в мебелно производство, средно/основно  обр.
1 служител в склад за авточасти, средно обр.
2 кроячи на текстил, опит
5 работници в производство на подплънки и шевни материали, средно/основно обр.
1 общ работник в производство на подплънки и шевни материали, средно/основно обр., шофьор кат В/С
1 медицинска сестра за социално заведение, висше обр. - здравни грижи, компютърни умения, 1г. стаж
2 оператори в производство на щори, без изискване за обр.
15 машинни оператори за разкрой, кантиране и пробиване в мебелно производство, средно обр., фирмата предлага обучение
3 електрозаварчици, средно/основно обр., правоспособност
5 електромонтьори, средно обр., квалификация
4 работници спомагателни дейности в производство на плетива, средно/основно обр.
1 координатор обслужване клиенти, висше обр, английски език, компютърни умения
1 помощник готвач в социално заведение, основно/средно обр., опитът е предимство
34 шофьори международни превози, средно обр., кат. С+Е, релация Европейски съюз, за част от позициите се изисква ADR 
1 шлайфист, 1 полировач – мебелно производство, средно/по-ниско обр., опитът е предимство
8 монтажници, електронни елементи, средно обр.
9  работници спомагателни дейности в шевно производство/ръчници, средно/основно обр.
2 накатвачи на плат, средно/основно обр.
2 оператори на машини за шиене на копчета, средно/основно обр.
3 заварчици, производство на съдове под налягане, средно/основно обр., за младежи – предлага се обучение и придобиване на международен сертификат
1 склададжия, производство на съдове под налягане, средно/висше обр., английски/немски език, компютърни умения
1 координатор – снабдяване и логистика, производство на съдове под налягане, средно/висше обр., английски/немски език, компютърни умения
3 тапицери – мебелно производство, средно/основно обр., опитът е предимство
2 касиери в бензиностанции, средно обр.
2 оператори на заваръчен робот, средно техническо обр.
2 оператори на абкант, средно техническо обр.
35 гладачи в шевно производство, средно/основно обр. 
50 шивачи на облекла, средно/основно обр., за някои от местата се предлага и обучение 


*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:


- За стажуване

1 счетоводител, висше обр. – счетоводтво, икономика
1 промишлен дизайнер, висше обр. – дизайн
1 интериорен дизайнер, средно обр. – дизайн
1 оперативен  счетоводител, средно обр. - икономика
1 счетоводител, висше обр. – икономика, счетоводство и контрол
1 младши счетоводител, висше обр. – икономика, счетоводство и контрол
1 счетоводител, висше обр. – икономика, счетоводство и контрол
1 ръководител счетоводен отдел, висше обр. – счетоводство и одит
3 експерти маркетинг, висше обр. – маркетинг, икономика
1 техник компютърни системи, средно/висше обр. -  КСТ, комп.науки
1 продавач - консултант, средно/висше обр. - икономика
3 програмисти база данни, висше обр. – софтуерно ориентирана специалност
2 организатор маркетинг, средно/висше обр.- маркетинг, икономика
1 оперативен  счетоводител, средно обр. - икономика
1 главен счетоводител, висше обр. – икономика, счетоводство и контрол
1 експерт обществени поръчки, висше обр. – икономика, право
1 асистент офис, средно/висше обр. – администрация и управление
1 консултант продажби,  промоутър, средно/висше обр. – в областта на селското стопанство


- За обучение по време на работа

1 технически сътрудник, средно обр.
1 продавач - консултант, средно обр.
1`уеб дизайнер, средно обр.
1 оперативен счетоводител, средно обр.
1 търговски сътрудник, средно обр.
1 асистент-офис, средно обр.
1 технически секретар, средно обр.
1 оператор въвеждане на данни, средно обр.
2 автомонтьори, основно/средно обр.
1 продавач - консултант, средно обр.
1 продавач - консултант, средно обр.
2 електромонтьори, средно обр.
1 правен секретар, средно/висше обр.
2 оператори-въвеждане на данни, средно/висше обр.
2 общи работника, основно/средно обр.
1 продавач интернет услуги, средно/висше обр.


Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

/

1 учител ,начален етап в осн.образование, /за гр. Бяла/
1 учител по музика на 4 часа, висше образование, /за  гр.Бяла/
1 възпитател, висше образование,  /за  гр. Две могили/
1 учител теоретично обучение, висше образование /за гр. Борово/
1 учител общообразователен предмет, висше образование /за гр. Борово/
1 учител по биология и химия, висше образование, /за  гр. Бяла/
1 учител по математика, висше образование, /за гр. Бяла/
½ учител по физическо възпитание и спорт, висше образование, /за гр. Бяла/
½ учител по английски език, висше образование, /за гр. Бяла/
1 готвач, /за гр. Бяла/
1 домакин, /за гр. Бяла/
1 учител ,начален етап в осн.образование, /за гр. Бяла/
1 учител по математика и физика, висше образование /за гр.Борово/
1 учител по практика, висше образование /за гр.Борово/
1 учител по физ.възпитание и спорт,музика и изобразително изкуство, /за с. Новград/
1 учител по история, /за с. Новград/
2 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, /за с. Д.Студена/
1 ст.учител общообразователен учебен предмет /за с.Г.Абланово/
2 продавач-консултанти,средно образование /за с.Копривец/ 
1 учител по англ.език /за с.П.Косово/
1 учител по български език и литература /за с.П.Косово/
1 учител по история и цивилизация, география и икономика /за с.П.Косово/
1 електротехник /за гр.Бяла/
2 заварчици /за гр.Бяла/
2 монтажници /за гр.Бяла/
1 учител,начален етап в осн.образование в ГЦО/за гр. Бяла/
2 учител ,начален етап на осн.образование /за с.П.Косово/
1 учител в детска градина/за с.Кацелово/
1 общ работник  /за  с.Пиперково/
1 мл.експерт, висше образование /за гр.Борово/
1 учител в детска градина /за  гр.Две могили/ 
3 общи работници /за гр.Бяла/
8 машинни оператори, изделия от дърво, основно образование /за гр.Бяла / 
2 продавач -  консултанти, средно образование /за с.Пиперково/
4 общи работници /за гр.Бяла/


Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

Няма обявени свободни работни места

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.