Горски служители и пожарникари са предотвратили разрастването на 95 процента от горските пожари само през август, съобщиха от Дирекция "Информационно обслужване и връзки с обществеността" на Изпълнителната агенция по горите.

Над 80 пожара в горските територии на цялата страна са възникнали само през август. Стихията е засегнала горски масиви на площ от 950 ха.

Бързото локализиране на огъня и своевременната намеса на горски служители и пожарникари в повечето от случаите не са допуснали навлизането на огъня в горските територии и до момента върховите пожари са само 5 на сто от опожарената площ.

Най-сериозен е бил пожарът в землището на село Еленово, община Нова Загора, който е преминал през около 270 ха горски територии, от които 160 ха залесени.

Най-много пожари са в териториалните обхвати на регионалните дирекции по горите - Кърджали, Сливен, Пловдив и Бургас. При потушаването им са участвали повече от 700 горски служители. През август специализираните групи от държавните горски стопанства, регионалните дирекции по горите и държавните предприятия са реагирали на 55 сигнала за пожари в горски територии или в близост до тях, подадени на телефон 112.

От началото на годината само 2 процента от горските пожари са причинени от мълния, за всички останали причините са човешка небрежност.