Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

15 пикола, средно обр.
11 спасители в басейн, средно обр.
10 спасители на плаж, средно обр
3 администратори, висше/средно обр., английски език
4 бармани, средно обр.
14 готвачи, средно обр.
6 обслужващи мини бар, средно обр.
15 работници в кухня, средно обр.
22 сервитьори, средно обр.
4 сладкари, средно обр.
20 работници поддръжка на общи части и басейни, средно обр.
3 валета – хотелско домакинство, средно обр.
5 общи работници, средно обр.
7 камериерки, средно обр., опитът е предимство
17 работници/чки в пералня, средно обр.
*Работните места са за к.к.Златни пясъци, Пампорово, Китен, Несебър, Св. Св. Константин и Елена

Други СРМ обявени в ДБТ

1 учител в детска градина, висше обр. ПУП/ПНУП
1 инженер технолог в шивашко производство, висше обр специалност “модни технологии” или “производство на облекла”, английски език, компютърни умения time SSD стандартна с-ма за данни за трудоемките отрасли със специален фокус в/у шивашката промишленост и интегрираните социални производствени функции   
1 ръководител компютърен кабинет,висше обр. информатика и информационни технологии, опит
1 хигиенист търговски обект, средно / основно обр.
1 счетоводител, средно обр.
3 лаборанти, в производство на масла, средно обр. / за гр. Сливо поле/
1 учител детска градина, висше обр., /за с. Тръстеник/
1 учител електротехника и електроника, висше електротехника, електроника и автоматика, телекомуникационна техника, компютърни умения, педагогическа правоспособност
1 учител английскии  и български език, висше по специалността, съгласно длъжностна характеристика компютърни умения
1 педагогически съветник, висше психология или социална педагогика, компютърни умения
1 отчетник счетоводство в училище, висше/средно счетоводство и контрол / финанси, компютърни умения, опит
1 ръководител компютърен кабинет, висше обр. информатика и компютърни науки, математика и  информатика, комуникационна и компютърна техника
1 главен специалист, средно обр, компютърни умения, курс по военна подготовка или военна служба
1 екскурзовод, английски език, средно / висше обр., подходящо за студенти
1 учител английски език, гимназиален етап, висше обр, компютърни умения
1 домакин в училище, висше обр, 2г. опит 
1 учител по биология и ЗО и химия, в гимназиален етап, висше по специалността, педагогическа правоспособност, компютърни умения
1касиер домакин в училище, средно обр., компютърни умения
1 огняр /парен котел/ в училище, средно обр., правоспособност
1 общ работник /мотокарист/ в цех поставяне на индустриални покрития, средно/основно обр, възможво обучение
1 бояджия прахово и мокро боядисване, индустриални покрития, средно/основно обр
1 оператор сигнално охранителна техника, средно обр., компютърни умения
3 учители в детска градина, висше ПУП/ПНУП
1 помощник – възпитател, средно обр.
2 общи работници в шивашко производство, средно/основно обр., чл 41 ЗХУ
5 зареждачи в производство но електроинсталационни изделия, средно/основно обр
5 настройчици на машини в производство но електроинсталационни изделия, средно техническо обр.
5 работнички във винопроидводство, средно/одновно обр, сезонна заетост
1 учител БЕЛ , висше обр. по специалността     
2 учители в детска градина, висше обр, ПНУП
2 обслужващи вендинг автомати, средно обр, кат В
2 рецепционисти в хотел, средно обр, английски език
4 кроячи в шивашко производство, средно/основно обр., опитът е предимство
9 машинни оператори на оверлог машина, средно/основно обр., опитът е предимство
18 машинни оператори права машина, средно/основно обр., опитът е предимство
20 машинни оператори, в автомобилна промишленост, средно обр, опита е предимство
1 шивач и 1 крояч облекла, средно обр., опит в бранша е предимство
1 счетоводител, висше икономическо обр., опит
2 помощник хлебари, средно обр, опитът е предимство
1 учител изобразително изкуство гимназиален етап– лекторски часове , висше по специалността, компютърни умения , опит 
1 учител по музика гимназиален етап– лекторски часове , висше по специалността, компютърни умения ,опит 
1 учител по география и икономика  гимназиален етап– лекторски часове , висше по специалността, компютърни умения, опит 
1 учител изобразително изкуство гимназиален етап– лекторски часове , висше по специалността, компютърни умения ,опит 
1 учител български език и литература гимназиален етап– лекторски часове , висше по специалността, компютърни умения ,опит 
1 учител биология и здравно осигуряване гимназиален етап, висше по специалността, компютърни умения ,опит 
1 учител по физическо възпитание и спорт – гимназиален етап, висше обр. по специалността
1 учител по математика, информационни технологии и физика - гимназиален етап, висше обр. по специалността, компютърни умения, английски език
2 учители начален етап на основно образование, висше обр. НУП
2 обслужващи магазин, търговска верига, средно обр.
2 общи работници в производство на индустриални машини , основно обр
1 инженер конструктор в производство на индустриални машини, висше машинен инженер, английски език, компютърни умения SolidWorks/AutoCAD, опит
2 машинни оператори металорежещи машини / CNC/, в производство на индустриални машини, дредно обр., английски език, опит предимство
1 финансов консултант банкова институция, висше/средно икономическо обр, компютърни умения
1 банков служител, висше/средно икономическо обр, компютърни умения
1 специалист обслужване клиенти в банка, висше/средно икономическо обр, компютърни умения
1 финансов контрольор в училище, висше икономическо обр, компютърни умения
1 завеждащ административна служба, средно икономическо обр. опит 5г.
1 учител по Физика и астрономия,  гимназиален етап– лекторски часове , висше по специалността, опит 1г.
1 учител по Икономика, гимназиален етап– лекторски часове , висше по специалността, опит 1г.
1 учител по Технологии и предприемачество, гимназиален етап– лекторски часове , висше по специалността, опит 1г.
1 логопед в социално заведение, висше обр. по специалността, опит 2 г.
3 машинни оператори на металорежещи машини, средно/основно обр, опитът е предимство
2 заварчици СО и 3 шлосери в производство на метални изделия, средно/основно обр, опитът е предимство
2 машинни оператори металорежещи на машини в производството на пневматични и хидравлични машини, средно техническо обр, опитът е предимство
1 инженер конструктор в производство на пневматични и хидравлични машини, висше техническо обр
1 инженер проектант в производство на пневматични и хидравлични машини, висше обр електроника/автоматика
2 електротехници в производство на пневматични и хидравлични машини, средно техническо обр, опитът е предимство
2 мехатроници/шлосери в производство на пневматични и хидравлични машини, средно техническо обр, опитът е предимство
1 фрезист в производство на пневматични и хидравлични машини, средно техническо обр, опитът е предимство
1 заварчик в производство на пневматични и хидравлични машини, средно техническо обр, опитът е предимство
2 инженер-търговец в производство на пневматични и хидравлични машини, висше техническо обр
1 учител физическо възпитание и спорт, висше обр. /треньор волейбол, баскетбол или футбол/, компютърни умения, 5г стаж 
2 помощник готвачи в пицария
1 учител прогимназиален етап, Български език и литература, висше обр по специалността
1 учител прогимназиален етап, Математика, висше обр математика и онформационни технологии
1 учител прогимназиален етап, Английски език, висше обр по специалността
1 учител прогимназиален етап, физическо възпитание и спорт, висше обр по специалността
1 ръководител компютърен кабинет, висше бакалавър НУПЧЕ, висше магистър Информатика и инф. технологии
1 учител гимназиален етап, Английски език, висше обр по специалността
1 хигиенист в заведение, средно/основно обр
1 технически изпълнител – тракторист, шоф кат Ткт
1 социален работник – работа с лица с увреждания, висше обр. социални дейности
2 ерготерапевти - работа с лица с увреждания, висше обр. по специалността
1 психолог - работа с лица с увреждания, висше обр. по специалността
1 склададжия в автомобилна индустрия, средно обр., компютърни умения
1 специалист качество в автомобилна индустрия, висше/средно обр., английски език, Power point, опит на сходна позиция – предимство
2 шлосери – матричари и 2 мехатроници в автомобилна индустрия, средно обр, опит на сходна позиция – предимство
15 машинни оператори в автомобилна индустрия, средно/основно обр
8 работници на поточна линия обработка на дървен материал, средно обр
1 продавач на закуски, средно обр.
1 педагогически съветник, висше обр. – магистър Психология, педагогическа правоспособност, 2г стаж по специалността
1 експерт маркетинг, химическа промишленост, висше обр, английски език, Power point
1 шофьор тежкотоварен автомобил, химическа промишленост, средно обр., шоф. кат СЕ, ADR, свидетелство за психологическа годност, курсове България-Румъния
1 технолог, химическа промишленост, висше обр. химия, английски език, опит
6 лаборанти, химическа промишленост, средно специално обр.
7 работници в производство химическа промишленост, средно/одновно обр.
4 апаратчици – синтез, химическа промишленост, средно специално обр.- предимство
1 техник КИП и А, средно обр, квалификация
1 учител начален етап, висше обр. НУПЧЕ, английски език, компютърни умения
1 учител начален етап  ЦДО, висше обр. НУПЧЕ, английски език, компютърни умения
12 продавач консултанти в строителен хипермаркет, средно обр.
1 интериорен дизайнер, висше обр, английски и румънски език, компютърни умения CAD 2D/ CAD 3D, шофьор кат В, опит по специалността 3 г, чл 41 ЗХУ
1 счетоводител, висше обр. по специалността, английски език, компютърни умения SAP системи, 3 г опит, чл 41 ЗХУ
2 експерти логистика, висше обр., английски и немски език, компютърни умения SAP системи, 3 г опит , чл 41 ЗХУ
1 складов работник, в производство на автомобилни части, средно обр, свидетелство за управление на високоповдигач е предимство, шофьор кат В, чл 41 ЗХУ
1 зареждач в производство на автомобилни части, средно обр, чл 41 ЗХУ
1 техник-механик, в производство на автомобилни части, висше обр. машинен инженер, английски език, компютърни умения AutoCAD, SolidWorks, апит 3 г., чл 41 ЗХУ
1 работник сглобяване на опаковки, в производство на автомобилни части, средно обр, чл 41 ЗХУ
2 стоковеди, средно техническо обр., английски език, опит на сходна позиция – предимство
1 електротехник, средно техническо обр., английски език, опит на сходна позиция – предимство
2 касиери бензиностанция, средно обр., подходящо за студенти
10 зидаро-кофражисти строителни обекти , възможност за обучение
5 арматуристи строителни обекти, възможност за обучение
3 електротехници строителни обекти , средно обр.
2 мотокаристи в мебелно производство, средно/основно обр.
15 машинни оператори в мебелно производство, средно/основно обр., опитът е предимство
1 младши експерт “административно обслужване”, висше обр., компютърни умения, /за с. Иваново/
1 продавач – консултант в търговска верига за хранителни стоки, средно обр., чл 41 ЗХУ
2 водачи мотокар  в производство на санитарна керамика, средно/основно обр., правоспособвост
5 общи работници в производство на санитарна керамика, средно/основно обр
5 комплектовчици в производство на съоръжения за детски площадки, средно обр.
5 работници шлайфане и полиране на стъклопластови изделия, средно обр
5 монтажници на съоръжения за детски площадки, средно обр., шоф. кат В/С
2 заварчици изделия от метал , средно техническо обр.
1 оператор полимери, средно техническо обр
2 готвачи топла витрина в хранителен магазин, минимален опит
5 продавач-консултанти, търговска верига, средно обр., чл 41 ЗХУ
1 чистач производствени помещения, в месопроизводство, средно обр.
1 огняр, средно обр., правоспособност за работа с парен котел IVта степен на електробезопастност – предимство
1 учител в детска градина, висше ПУП
1 промишлен дизайнер в производство на санитарна керамика, висше обр по специалността, испански и английски език, Photoshop,  Corel draw, интернет приложения, опит 1 г по специалността, чл 41 ЗХУ
1 организатор логистика, в производство на санитарна керамика, висше обр  магистър - икономика на търговията, испански и румънски език, компютърни умения, работа с ERP системи, опит 1 г по специалността, чл 41 ЗХУ
1 организатор логистика, в производство на санитарна керамика, висше обр  магистър - икономика на търговията, испански и френски език, компютърни умения, работа с ERP системи, опит 1 г по специалността, чл 41 ЗХУ
1 организатор логистика, в производство на санитарна керамика, висше обр  магистър - икономика на търговията, испански и арабски език, компютърни умения, работа с ERP системи, опит 1 г по специалността, чл 41 ЗХУ
1 тапицер мека мебел, средно, опит 5 г по специалността, , чл 41 ЗХУ
8 работници поддръжка железопътна мрежа, без изискване за образование
1 машинен оператор шиене, професионален колеж и квалификация , 3г стаж, чл 41 ЗХУ
1 работник спомагателни дейности в обувно производство, средно обр., чл 41 ЗХУ
2 охранители, средно обр., удостоверение за охранител, чл 41 ЗХУ
1 хигиенист в детска градина, средно обр.
1 обслужващ работник в шивашка промишленост, средно обр., във връзка със ЗХУ
2 служители, обслужване клиенти, висше/средно обр., румънски език 
1 технически сътрудник, средно обр, румънски език, с възможност за работа на 4 часа и в къщи
1 механик камиони и кари, средно обр, опит
1 общ работник на паркинг, средно/основно обр.
1 технолог мебелно производство, висше обр по специалността, английски език, AutoCAD, опит,  във връзка със ЗХУ
1 машинен оператор шиене /мека мебел/, средно обр., опит, във връзка със ЗХУ
1 лекар нуклеарна медицина, във връзка със ЗХУ
1 лекар лъчелечение, във връзка със ЗХУ
1 лекар медицинска онкология, във връзка със ЗХУ
1 лекар обща и клинична патология, във връзка със ЗХУ
2 oпаковачи в пакетиране на сол ,средно обр.,подходящо за мъже
4 обслужващи магазин в търговска верига , средно обр.
5 заварчици електродъгово заваряване и СО, средно обр., правоспособност, опит
3 машинни оператори на металообработващи машини с ЦПУ и 5 разкройчици на метални детайли, средно спец.обр.
3 шмиргелисти, 4 шлосери , средно/основно обр., опитът е предимство
1 хигиенист в машиностроително предприятие, средно/основно обр.
3 шлайфисти/тки в мебелно производство, средно/основно обр.
5 работници ръчна работа и 2 общи работници в мебелно производство, средно/основно обр
10 опаковачи и 5 общи работници  в производство на тръби и профили, средно/основно обр
3 електрозаварчици в производство на тръби и профили, средно обр., правоспособност 
1 учител гимназиален етап БЕЛ, висше по специалността, опит
5 складови работници, средно обр., подходящо за хора с ТЕЛК
5 шивачи в обувно производство, средно/основно обр., опитът  е предимство
2 опаковачи тръбни изделия, средно обр., подходящо за жени и за живущи в с. Иваново
1 мотокарист, средно обр., прaвоспособност, подходящо  за живущи в с. Иваново
10 работници тръбна линия, средно обр.
2 контрольори качество в производство на тръбни изделия, средно обр
1 детегледач в частна занималня, средно обр
2 санитарки за частно социално заведение, средно/основно обр., подходящо за живущи в с. Николово
2 общи работници в чорапно производство, средно/основно обр
2 ръчници в шивашка промишленост, средно / основно обр., за хора с ТЕЛК над 50%
2 медицински сестри в социални услуги, висше обр.
1 хигиенист частна детска градина, средно обр.
1 портиер, транспортен портал, средно обр.
4 спедитори /диспоненти/, висше/средно обр.,  английски език, опит
2 ковачи на щайги и опаковки от дървен материал, средно обр., правоспособност управление на мотокар и шофьор кат С са предимство
2 заварчици монтажници метални изделия, средно обр., опитът е предимство
5 болногледачки в социално заведение, без изискване за образование
10 машинни оператори производство на масла, средно обр., опита е предимство
12 монтажници на електронни и електромеханични елементи, средно обр., опитът е предимство
5 машинни оператори в производство на електронни и електромеханични елементи, средно обр., опитът е предимство
1 офис мениджър, висше / средно икономическо или техническо обр., компютърни умения
1 водач мотокар в мебелно производство, средно/основно  обр., опит
4 зареждачи на машини в мебелно производство, средно/основно  обр.
1 служител в склад за авточасти, средно обр.
16 шофьори международни превози, курсове ЕС, кат. СЕ, средно обр.,  английски език, опит
10 електрозаварчици на тръби, средно обр., правоспособност
1 моделиер – конструктор на облекла,  средно обр., опит
2 кроячи на текстил, опит
5 работници в производство на подплънки и шевни материали, средно/основно обр.
1 общ работник в производство на подплънки и шевни материали, средно/основно обр., шофьор кат В/С
2 технолози на облекла, средно обр, опитът е предимство
2 служители ОТК в шивашко производство, средно обр., опитът е предимство
1 оперативен счетоводител, икономическо обр., компютърни умения, опит
1 готвач обедно меню в  хотел, средно обр, опит
2 продавачи консултанти , средно обр., опитът е предимство
1 окачествител в производство на облекла, средно/основно обр., опит
1 шивач мострено звено, средно/основно обр., опит
1 опаковач в производство на облекла, средно/основно обр, подходящо за мъже
1 окачествител в чорапно производство, средно/основно обр.
9 работници на плетачна машина в чорапно производство, средно/основно обр., възможно обучение
1 шивач на кетел машина и 2 шивачи на автомат в чорапно производство, средно/основно обр., възможно обучение
1 шофьор кат.С, 1 шофьор кат. СЕ, средно/основно обр., за курсове в Румъния
2 социални асистенти за обгрижване на хора по домовете, без изискване за образование 
1 медицинска сестра за социално заведение, висше обр. - здравни грижи, компютърни умения, 1г. стаж
2 санитари в социално заведение, средно/основно обр., 1г. опит
1 продавач на закуски, средно обр.
2 оператори в производство на щори, без изискване за обр.
15 машинни оператори за разкрой, кантиране и пробиване в мебелно производство, средно обр., фирмата предлага обучение
8 касиери в магазин за стоки за дома, средно обр.
3 електрозаварчици, средно/основно обр., правоспособност
5 електромонтьори, средно обр., квалификация
5 работници спомагателни дейности в производство на плетива, средно/основно обр.
1 координатор обслужване клиенти, висше обр, английски език, компютърни умения
1 помощник готвач в социално заведение, основно/средно обр., опитът е предимство
34 шофьори международни превози, средно обр., кат. С+Е, релация Европейски съюз, за част от позициите се изисква ADR 
1 шлайфист, 1 полировач – мебелно производство, средно/по-ниско обр., опитът е предимство
8 монтажници, електронни елементи, средно обр.
7  работници спомагателни дейности в шевно производство/ръчници, средно/основно обр.
2 накатвачи на плат, средно/основно обр.
2 оператори на машини за шиене на копчета, средно/основно обр.
3 заварчици, производство на съдове под налягане, средно/основно обр., за младежи – предлага се обучение и придобиване на международен сертификат
1 склададжия, производство на съдове под налягане, средно/висше обр., английски/немски език, компютърни умения
1 координатор – снабдяване и логистика, производство на съдове под налягане, средно/висше обр., английски/немски език, компютърни умения
3 тапицери – мебелно производство, средно/основно обр., опитът е предимство
2 касиери в бензиностанции, средно обр.
2 оператори на заваръчен робот, средно техническо обр.
2 оператори на абкант, средно техническо обр.
32 гладачи в шевно производство, средно/основно обр. 
87 шивачи на облекла, средно/основно обр., за някои от местата се предлага и обучение 

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

- За стажуване

1 счетоводител, висше икономическо обр., счетоводство
1 счетоводител оперативен, средно обр., икономика
1 ръководител проект, висше обр. – международни икономически отношения/европеистика
1 счетоводител оперативен, средно икономическо обр.
1 офис-асистент, средно/висше обр. – управление и администрация, немски/англ.език
1 експерт маркетинг, висше икономическо обр. – маркетинг
1 експерт продажби, висше икономическо обр. – стокознание/търговия
1 експерт доставки  преработваща промишленост, висше обр. – икономика на търговията, логистика, маркетинг
1 счетоводител, висше обр. – икономика, счетоводство и контрол
1 младши счетоводител, висше обр. – икономика, счетоводство и контрол
1 счетоводител, висше обр. – икономика, счетоводство и контрол
1 продавач-консултант, средно обр. - икономическо
1 консултант поддръжка на софтуер, средно/висше обр. – КСТ, комп.науки
2 оператори въвеждане на данни, средно обр. - информатика
1 технолог алкохолни и безалкохолни напитки, средно обр., специалност
4 ръководители счетоводен отдел, висше обр. – счетоводство и одит
1 маникюрист, средно обр., специалност  
1 козметик, средно обр., специалност
2 възпитатели, висше обр. - педагогика
2 експерти маркетинг, висше обр. – маркетинг, икономика
1 техник компютърни системи, средно/висше обр. -  КСТ, комп.науки
1 монтьор на компютърна апаратура, средно/висше обр. -  КСТ, комп.науки
2 счетоводители, висше обр. - икономика
2 специалисти ЧР, висше обр. – администрация и управление
1 счетоводител, оперативен, средно/висше обр. - икономика
1 продавач - консултант, средно/висше обр. - икономика
1 мениджър ЧР, висше обр. – администрация и управление
1 ръководител учебна дейност, висше обр. – съвременни образователни технологии, педагогика
3 програмисти база данни, висше обр. – софтуерно ориентирана специалност
1 организатор маркетинг, средно/висше обр.- маркетинг, икономика
1 педагог, висше обр. - педагогика
1 регионален мениджър, висше обр. - икономическо
1 оперативен счетоводител, средно/висше обр. – икономическо
2 специалисти управление ЧР, висше обр. – бизнес  админстрация, стопанско управление, международни икономически отношения, психология, европеистика, англ. език
2 кофражисти, средно  обр. - строителство
2 зидаромазачи, средно  обр.- строителство
2 електротехници, поддръжка на сгради средно  обр.- строителство
2 бояджии сгради, средно  обр. .- строителство
2 арматуристи, средно  обр. .- строителство
2 водопроводчици, средно обр.- вътрешни и външни ВиК мрежи
2 камериери/камериерки, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
2 помощник-готвачи, средно  обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
2 готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
2 рецепционисти, хотел, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; англ.език
2 сервитьори, средно обр.- хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

- За обучение по време на работа
1 счетоводител, висше обр.
1 оперативен счетоводител, средно обр.
1 технически секретар, средно обр.
1 продавач - консултант, средно обр.
1 уеб дизайнер, средно обр.
1 оперативен счетоводител, средно обр.
1 търговски сътрудник, средно обр.
1 офис-асистент, средно обр.
1 работник спомагателни дейности, основно/средно обр.
1 технолог облекло, средно обр.
1 технически секретар, средно обр.
1 оператор въвеждане на данни, средно обр.
2 технически сътрудници, средно обр.
1 сервитьор, основно/средно обр. 
1 барман, основно/средно обр.
1 автомонтьор, основно/средно обр.
1 маникюрист, средно обр.
1 козметик, средно обр.
1 носач-товарач на стоки, основно обр.
1 техник-технолог на алкохолни и безалкохолни напитки, средно обр.
1 монтьор компютърна апаратура, средно обр.
14 продавач - консултанти, средно обр.
1 продавач - консултант, средно обр.
1 продавач - консултант, средно обр.
1 продавач - консултант, средно обр.
1 продавач – консултант (оптика), средно обр.
2 електромонтьор, средно обр.
1 сервитьор, средно обр.
2 работник ръчно изработване на кожени изделя и аксесоари, основно/средно обр.
1 правен секретар, средно/висше обр.
1 оператор въвеждане на данни, средно обр.
2 кофражисти, средно/основно обр.
2 зидаромазачи, средно/основно обр.
2 електротехници, поддръжка на сгради, средно обр.
2 бояджии сгради, средно/основно обр.
2 арматуристи, средно/основно обр.
2 водопроводчици, средно обр.

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

2 продавач-консултанти,средно образование /за с.Пиперково/
4 общи работници /за гр.Бяла/
1 спасител,басейн,средно образование /за гр.Бяла/ 
1 шлосер,основно образование /за гр.Бяла/


Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

Няма обявени свободни работни места

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.