Всички общински администрации от днес са длъжни да използват стандартизирани образци на заявленията за 16-те най-масови административни услуги. Сред тях са издаване на скици за недвижими имоти и разрешение за строеж, одобряване на подробен устройствен план, заверка на документи за гражданско състояние в чужбина, както и издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние.
Стандартизираните образци на заявленията се очаква да облекчават гражданите и бизнеса чрез отпадане на ненужни документи и да спестяват време при получаването на резултата от извършената услуга. Това стана възможно, след като правителството прие изменение на Наредбата за административно обслужване, а инициативата беше на вицепремиера Томислав Дончев.