Влезе в сила Наредбата за включване в механизма лична помощ, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика.

По текстовете на наредбата човек с увреждане може да заяви предоставянето на механизма лична помощ.

Заявлението се подава лично или чрез упълномощено лице до кмета на общината по настоящ адрес. Човекът с увреждане може да избере асистент, който да го обслужва. Общината също да може да предложи асистент.

До края на 2020 г. право за включване в механизма за лична помощ имат:

- хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

- децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

- децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

Реалното предоставяне на лична помощ за хората с увреждания ще започне от септември 2019 г. Заявления за включване в механизма за лична помощ могат да се подават и след тази дата.