Еднакви правописни грешки, допуснати в офертите на 3 фирми в обществена поръчка с европейски пари, са издали незаконно съгласуване помежду им и са довели до налагането на глоби от по 7 хил. лв. на всяка от тях от страна на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Случаят е описан в решението на КЗК, което е публикувано наскоро.

Според текста на решението сигналът е подаден от зам.-министър на регионалното развитие, който е и ръководител на управляващия орган на програма “Региони в растеж”.

Самата обществена поръчка е сравнително малка - за около 30 хил. лв., и е за комуникация и публичност на дейностите по саниране на държавни и общински сгради в Пещера, които са финансирани по същата програма.

Имало е 9 обособени позиции, като кандидатите са били четири фирми: “Фейс консулт” ЕООД, “Кабле системс” ЕООД, “Кристи 91” ЕООД и “Инфо трейнинг” ООД.

Всички фирми с изключение на “Фейс консулт” отпадат от класирането, тъй като според възложителя - община Пещера, не отговарят на предварителните условия.

Печели “Фейс консулт” и общината е била готова да сключи договор с нея, докато бдителен чиновник не забелязал, че офертите и техническите предложения на първите трима кандидати са досущ еднакви, дори с еднакви правописни грешки, които са цитирани в решението на КЗК.

По-късно забелязват и че предложените суми съвпадат до последната цифра и са много по-високи от офертата на спечелилия. По-нататъшна проверка показала и че между дружествата има и друга обща дейност. КЗК заключава, че в случая става дума за незаконно съгласуване, и глобява фирмите с по 7040 лв.