Темата за международната търговия е особено актуална в последно време на фона на търговските конфликти между САЩ и Китай. В условията на глобализиращата се икономика успешното участие в световния стокообмен е основен фактор за развитието и просперитет на нациите. А мястото на държавите в глобалния износ е белег за потенциала и ефективността на националните стопанства.

През 2018 г. общият световен експорт възлиза на 19,228 трилиона долара. През петте години от 2014 г. износът нараства с 1,2%, а в сравнение с 2017 г. - с 8,5% (17,727 трилиона долара).

Разказваме за десетте държави - най-големи износители в света.

1. Китай

Обем на износа през 2018 г. $2,494 трилиона, промяна от 2017 г.: + 10.2%.

Характерна особеност на съвременната китайска икономика е зависимостта й от външния пазар. По отношение на износа Китай заема първото място в света. Износът дава 80% от валутните приходи на държавата. Около 20 милиона души са заети в експортната индустрия, а 20% от брутната продукция на промишлеността и селското стопанство се изнася на външния пазар.

Износната номенклатура възлиза на 50 хиляди позиции, Китай поддържа търговски и икономически отношения със 182 страни и региони по света, като 80 от тях са подписали междуправителствени търговски споразумения и протоколи.

2. Съединени американски щати

Обем на износа през 2018 г. 1,664 трлн. долара, промяна от 2017 г.: + 7.6%.

Основните стоки, които страната изнася са селскостопанска продукция, самолети, хеликоптери, автомобили и резервни части, петролни продукти, лекарства, електпрорника.

Основни купувачи на американските стоки са Канада (17%), Мексико (13%), Япония (4.6%), Германия (4.2%).

3. Германия

Обем на износа през 2018 г. 1,555 трлн. долара, промяна от 2017 г. : + 7,6%.

Германската икономика е експортно ориентирана. Държавата се интересува от отворената международна търговия и през последното десетилетие е постигнато значително разширяване на присъствието й на световния пазар.

Най-важните търговски партньори са страните от Европейския съюз, особено Франция и Обединеното кралство, също САЩ, Индия, Китай и страните от Източна Европа във връзка с разширяването на ЕС на изток.

4. Япония

Обем на износа през 2018 г. 738,2 млрд. долара, промяна от 2017 г .: + 5,7%.

Япония изнася моторни превозни средства, машини, електроника и химикали.

Основните експортни партньори на Япония са САЩ, Китай, Южна Корея, Тайван, Хонконг.

5. Нидерландия

Обем на износа през 2018 г. 723,3 млрд. долара , промяна от 2017 г.: + 11%.

Основните експортни позиции са: химически продукти, месо, парникови зеленчуци, цветарски продукти, природен газ, метални изделия.

Основни търговски партньори на страната: Германия, Белгия, Великобритания, Франция.

6. Южна Корея

Износ през 2018 г. 605,2 млрд. долара, промяна след 2017 г.: + 5,5%

САЩ е основен икономически партньор на Южна Корея. В допълнение, Южна Корея се нарежда на 7-о място в списъка на търговските партньори на САЩ, преди много развити европейски страни, като Италия и Франция, и на 6-то място в списъка на страните вносителки в САЩ.

Страните предимно от Източна Азия, са основните търговски партньори на Южна Корея. В общата търговия с тези страни има три страни - Китай, Япония и Саудитска Арабия, които са основен доставчик на петрол за Южна Корея.

7. Хонконг

Обем на износа през 2018 г. 569,1 млрд. долара, промяна от 2017 г. : + 3,5%.

Китай продължава да играе особено важна роля във външната търговия на Хонконг.

Хонконг е за Китай най-важното открито пристанище, най-големият източник на чуждестранни инвестиции и най-големият получател на китайски инвестиции, както и ключов офшорен център за китайската столица.

8. Франция

Обем на износа през 2018 г. 568,4 млрд. долара промяна от 2017 г.: + 8,6%

Експорт на инженерни продукти, включително транспортно оборудване, автомобили, селскостопански и хранителни продукти, химически продукти и полуготови продукти и др.

Основни търговски партньори страните от ЕС - Германия, Великобритания, Белгия, Италия.

9. Италия

Обем на износа през 2018 г. 546,9 млрд. долара, промяна от 2017 г . : + 7,8%

Италия е сред най-големите производители и доставчици на световния пазар на автомобили, велосипеди и мотопеди, трактори, перални и хладилници, електронни продукти, промишлено оборудване, стоманени тръби, пластмаси и химични влакна, автомобилни гуми, както и готови дрехи и кожени обувки, макарони, сирене, зехтин, вино, плодове и консервирани храни от домати.

10. Обединеното кралство

Обем на износа през 2018 г . 487,1 млрд. долара , промяна от 2017 г . : + 10,2%

Износът на Великобритания е предимно банкови и брокерски, застрахователни и консултантски услуги, петролни и нефтопродукти, както и медицински продукти.

Освен това инженерната и транспортната индустрия са добре развити в страната, поради което промишлените и химическите продукти се изнасят в големи количества.

В същото време най-големият потребител на британски продукти са САЩ и страните от ЕС като Германия Франция, Холандия.