В РЗИ-Враца е регистриран епидемичен взрив от вирусен хепатит тип А на територията на община Бяла Слатина, област Враца, съобщиха от министерство на здравеопазването.

Към 24.06.2019 г. болните са 12 лица, от от две фамилии с ниска здравна култура, живеещи при неблагоприятни социално-битови условия.

Всички заболели са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ-Бяла Слатина. Проведено е епидемиологично проучване. Предприемат се необходимите профилактични и противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на взрива.

Изготвено е предписание до кмета на община Бяла Слатина за активно съдействие при санирането на засегнатите домакинства и подпомагането им с хигиенни материали.

В Министерство на здравеопазването постъпи от РЗИ-Русе информация за епидемичен взрив с етиологичен причинител Салмонела гр. Б.

Повече за случая ЧЕТЕТЕ ТУК.

Към 01.07.2019 г. заболяват 4 деца от две групи на Детска ясла № 9 в гр. Русе. При 2 от децата е проведено лечение в Инфекциозно отделение на УМБАЛ „Канев“ АД гр. Русе, останалите 2 се лекуват амбулаторно и не посещават детското заведение. РЗИ-Русе е предприела необходимите профилактични мерки спрямо контактните деца и обслужващия персонал. Към 01.07.2019 г. при проведените микробиологични изследвания, положителен резултат за Салмонела гр. Б е отчетен при три деца и една медицинска сестра, без данни за клиника. Със заповед на директора на РЗИ-Русе медицинската сестра е отстранена от работа. Продължава изследването на контактните лица.

Ето е епидемиологичната обстановка в страната:

През изминалата седмица са регистрирани общо 2 182 случая на остри заразни заболявания срещу 2 428 случая за предходната седмица. От тях 1 038 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 311 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 27,22 на 10 000 души срещу 34,38 на 10 000 души за предходната седмица.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 25 случая срещу 38 случая за предходната седмица;

Дизентерия 6 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Ентероколити 300 случая срещу 301 случая за предходната седмица;

Колиентерити 7 случая срещу 6 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 4 случая срещу 5 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 14 случая срещу 18 случая за предходната седмица;

Салмонелози 19 случая срещу 9 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 594 случая срещу 580 случая за предходната седмица;

Епидемичен паротит 1 случай срещу 1 случай за предходната седмица;

Коклюш 4 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

Морбили 55 случая срещу 66 случая за предходната седмица;

Скарлатина 32 случая срещу 38 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Хеморагична треска с бъбречен синдром 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица;

Ку-треска 2 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 24 случая срещу 10 случая за предходната седмица;

Марсилска треска 3 случая срещу 6 случая за предходната седмица.