Правителството одобри промени в таксата за аеронавигационно обслужване, като прелитането през въздушното пространство на България поскъпва със 17.6% до 31.42 евро.
 

Таксите за аеронавигационно обслужване са разходно ориентирани и се определят ежегодно в съответствие с документите на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO), Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол) и Европейската комисия, уточняват от пресцентъра на Министерския съвет. Те покриват разходите за управление на въздушното движение и експлоатация на съоръженията, като се определят в зависимост от прогнозните данни за годишната разходна база, броя на обслужените полети и от разходите на Евроконтрол по обслужване на системата за събиране на таксите.
 

С друго свое решение правителството намалява лихвения процент за закъснели плащания от 9.74 на 9.68%.
 

За 2019 г. е в сила и нова по-ниска осреднена таксова единица за зоните и районите на Летище София в размер на 264.16 лева, като досегашната беше 324.36 лева. Няма промяна в осреднената таксова единица за останалите международни летища в Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица.