Ще превърна нощите си в дни,

а плача си – ще превърна в песен.

Утрото преди да се роди,

стих, наместо хляб, ще ви омеся.

 

Огънят на всяка ваша страст

нека бъде моето огнище,

нека бъде дар, и нека аз

да изпепеля във него. Нищо...

 

Може би единствено така -

като пламъка ще съществувам.

Хлябът се изпича през нощта,

а за сития - той нищичко не струва.

 

Глад е истинската му цена

и не я зачерквайте със кръстче!

Съмне ли се, щедра и добра,

ще раздам на всекиго по късче.

 

Румяна М. Кесеева – Христова

24.05.'87 г. В-к “Светлоструй”- Русе, 06.10.'89 г. Стихосбирката “Искри от метал” и 08.12.'89 г. “Заводска борба” - гр. Сопот,първа награда,заедно със стихотворението “Искри от метал”