В рамките на Webit Festival Europe 2019 се проведе Годишното информационно събитие на ОПРЧР

Над 185 хил. лица са включени в програмите за заетост на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на Годишното информационно събитие на ОПРЧР. Форумът се проведе в рамките на международното технологично изложение Webit Festival Europe 2019 и събра над 1400 посетители. Зорница Русинова обърна внимание на дигиталните умения на работната сила и все по-нарастващото им влияние за успешна реализация в съвременния пазар на труда.
„София е столицата с най-бързо развиваща се дигитална индустрия. Заетостта в този сектор ще продължи да се развива. Вече сме свидетели, че ежедневието е невъзможно без елементарни дигитални умения. Благодарение на солидарността на Европа младите и по-възрастните имат възможност да се обучават. Намеренията ни са през следващия програмен период да договорим минимум 500 милиона лева само за обучения в сферата на дигиталните умения“, каза заместник-министърът.
Информационното събитие се провежда в партньорство с дигиталния фестивал Webit. Основателят Пламен Русев приветства поканените с думите, че изложението създава възможности за хората да се възползват от технологиите, вместо да има дигитално разделение. „Затова се радваме, че в днешното издание на Фестивала поканихме в допълнение на обичайните участници и търсещи своята реализация хора в Бюрата по труда“, сподели той.
В рамките на фестивала заместник-министър Русинова участва в дискусия на тема: „Бъдещето на труда и иновациите в образованието“. „С развитието на изкуствения интелект се променя оценката за добавената стойност на хората, ценят се талантите, променят се видовете заетост, начините за обучение, както и знанията, които трябва да имаме. Бъдещето на труда е въпрос на посрещане на предизвикателствата, свързани с възможността за постоянно развитие и надграждане на уменията. Има много професии, които ще изчезнат, а едва 10 процента от децата ни ще работят професия, която познаваме. Всички останали ще имат работа, различна от съвременните ни представи“, коментира Русинова. Тя добави, че цифровите умения придобиват ключово значение за повишаване на пригодността за заетост и намиране на работа.