Пострадалите пчелари ще получат обезщетенията под формата на индивидуална помощ de minimis. Компенсация ще има за всички, чиито документи са окомплектовани - подадена жалба, съставен констативен протокол и взети проби за установяване причината за смъртността при пчелите, съобщи министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на Консултативен съвет по пчеларство, цитиран от пресцентъра на МЗХГ.

Той е уточнил, че предстои калкулация на точния размер на помощта. След това тя ще бъде гласувана на заседание на управителен съвет на Държавен фонд "Земеделие".

По време на заседанието е било взето решение за промени в нормативните документи, които засягат сектора. Стигнало се е до консенсус за промени в Наредба 13 за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

В рамките на една седмица пчеларите трябва да подадат своите предложения, които работна група да обсъди и обобщи. Ще се разпишат процедурни правила, за да се знае какъв е редът за взимане на проба, как се установява нарушението. След това ще се извърши обучение на служители от всички 28 области в страната, за да се избегне падането на актове в съда.

Заместник-министърът на земеделието, храните и горите доц. д-р Янко Иванов е уточнил, че в случай на съмнение за масово натравяне, пробите ще се поемат за сметка на Българската агенция по безопасност на храните. Тези проби имат арбитражна стойност и могат да се използват като веществено доказателство в съда. В дългосрочен план се предвижда дооборудване на лаборатория на БАБХ в Пловдив, така че да не се използва само за изследвания на растения, но и за пчели.