Възлюбени във възкръсналия Господ чеда на Църквата Христова,
Пребъдвайки в светлата пасхална радост, в тържеството от победата на възсиялия от гроба Живот, се обръщаме към всички вас с всесърдечно архипастирско приветствие и послание за мир, светлина и изобилие на благодатта в Светия Дух. 
"Ден на възкресение е" - пее Църквата днес - и майчински ни приканва заедно да се възрадваме от празника, "един други да се прегърнем, а на тези, които ни ненавиждат, да кажем: "братя!" и всичко да простим заради Възкресението" (из Пасхалните стихири).
Нека светлината на Христовото възкресение се възцари в сърцата на всички нас, в богохранимите ни свети обители, в Господните храмове и във всеки християнски дом, защото „нощта се превали, а денят се приближи“ (Рим. 13:12) и Спасовата смърт и дивно тридневно Възкресение отвориха за всички нас дверите на Царството Божие. Затова в деня на Възкресението, заедно с цялата Божия Църква ние тържествуваме, защото "...Възкръсна Христос и паднаха демоните! Възкръсна Христос и се радват ангелите! Възкръсна Христос и живот се въдвори! Възкръсна Христос, и нито един мъртвец няма в гроба!" (из "Похвално слово за Пасха" на св. Йоан Златоуст).
Нашата вяра, с която живеем и с която се спасяваме, е вяра не в някого от многото велики учители на човечеството, а вяра в Самия Творец и Промислител на света и на всичко съществуващо - вяра в Неговата безгранична и жертвена любов към Творението. Любов и грижа за всекиго от нас, които Той ни засвидетелства със Своето въчовечаване, кръстни страдания и позорна смърт, превърнали се обаче в оръжието на нашето спасение. Нека тази наша вяра и надежда в бъдещото всеобщо възкресение бъдат във всеки от нас действен извор на добродетелен живот и отхвърляне на делата на мрака, на милосърдие и дейна любов към Бога и към ближния - в подражание на Онзи, Който "...не дойде, за да Му служат, но да послужи и даде душата Си откуп за мнозина" (Мат. 20:28). Защото, както казва Сам Господ, "по това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако любов имате помежду си" (Иоан 13:35).
И още казва: "Тъй да светне пред човеците светлината ви, та да видят добрите ви дела и да прославят Небесния ваш Отец" (Мат. 5:16). Тази пък светлина, която трябва да струи от всекиго от нас, е отблясък от ослепителната Светлина на Възкресението, огряла света в утрото на Пасха, когато вместо бездиханното тяло на своя любим Учител жените-мироносици намериха само празния гроб и чуха ангелското благовестие: "Защо търсите Живия между мъртвите? Няма Го тука, но възкръсна" (Лука 24:5-6).
Нека имаме и ние радостта на светите мироносици и всеки наш ден да бъде огрян от Светлината на Възкресението, за която с живота и с делата си да свидетелстваме и да бъдем нови Христови апостоли, свидетели и благовестници на Евангелието, защото това изисква от нас днес светата Църква - това очаква от нас и днес възкръсналият от мъртвите Господ и Спасител наш Иисус Христос.
Божият мир и Неговата любов, и общението в Светия Дух да бъдат с всички нас! Амин!
Христос воскресе!
Русенски митрополит Наум