Традиционните дни на отворените врати за бъдещи родители организира УМБАЛ "Медика Русе" на 10 и 23 април от 13 часа. На първата дата акушер гинеколог ще разясни на майките и татковците ползите от нормалното раждане, а на втората сбирка неонатолог ще говори за грижите за новородените. След лекциите младите родители ще посетят отделенията по Акушерство и Неонатология на болницата.
Максималният брой на групата е 10 души след предварително записване в болницата на ул. "Рига 35 или на телефон 0882 617 480.