Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

2 миячи на съдове, средно обр.     
12 бармани, средно обр.
6 готвачи, средно обр.
6 обслужващи мини бар, средно обр.
5 работници в кухня, средно обр.
35 сервитьори, средно обр.
4 сладкари, средно обр.
20 работници поддръжка на общи части и басейни, средно обр.
3 валета – хотелско домакинство, средно обр.
11 общи работници, средно обр.
28 камериерки, средно обр., опитът е предимство
5 работници/чки в пералня, средно обр.
*Работните места са за к.к.Златни пясъци, гр. Обзор и к.к. Албена

1 технически организатор, висше техническо обр., кат. В
1 сценичен работник, средно обр., кат. В 
1 общ работник, средно/основно обр.

1 социален работник – социално заведение, висше обр. – социални дейности, социална педагогика, компютърни умения, опитът е предимство
15 монтажници на строителна техника, средно техническо обр., опит
1 общ работник товаро-разтоварни дейности, средно обр.
1 социален асистент в социално заведение, средно/основно обр., опитът е предимство
10 охранители в магазини, средно обр.
5 електромонтьори, средно обр., квалификация
1 касиер информатор и 8 обслужващи магазин за строителни м-ли - дом и градина, средно обр., опит
3 технически сътрудници, средно обр., компютърни умения
1 готвач в детска градина, средно обр., квалификация готвач, опит, за с. Николово
1 промишлен дизайнер в производство на санитарна керамика, висше обр. по специалността, владеене на английски или испански език, компютърни умения Photoshop, Corel draw, опит
1 пазач-портиер, средно/основно обр.
1 карвинг декоратор, средно обр.
1 главен сервитьор и 2 сервитьори , средно обр.
2 помощник готвачи и 2 помощник сладкари, средно обр.
5 сортировачи и 4 общи работници в чорапно производство, средно/основно обр.
1 технолог на кожени чанти и аксесоари, средно обр., възможност за обучение
3 шивачи на кожени чанти и аксесоари, средно/основно. обр, възможност за обучение
3 шивачи права машина, средно/основно обр.
3 дестилатори за производство на спиртни напитки, основно обр., за кв. Средна кула
1 учител  начален етап  в частна занималня, висше НУПЧЕ, компютърни умения, опитът е предимство
5 работници на поточна линия за PVC / AL дограма, средно техническо обр. е предимство, опитът е предимство
3 бояджии на метални изделия в производство на подемно-транспортни машини, средно/основно обр.
2 специалисти технически контрол в производство на подемно-транспортни машини, висше обр. -машинен инженер или средно техническо обр.
5 заварчици, в производство на подемно-транспортни машини, средно обр., правоспособност
6 общи работници, в производство на подемно-транспортни машини, средно/основно обр.
5 консултанти продажби в детски магазин, средно обр., владеенето на английски език е  предимство
1 супервайзор в чорапно производство, средно обр., компютърни умения
2 работници в производство и монтаж на PVC / AL дограма, средно обр.
1 валутен касиер, средно обр., само нощни смени
1 управител в преработващата промишленост, средно бр.
3 контрольори на качеството в производството на плетива, средно обр.
10 оператори на шевни машини и 10 оператори на плетачни машини в производство на плетива, средно/основно обр.
7 гладачи в производство на плетива, средно/основно обр.
5 работници спомагателни дейности в производство на плетива, средно/основно обр.
1 завеждащ административна служба в детска градина, средно икономическо обр., компютърни умения, опит
1 супервайзор сектор в магазин за обзавеждане за дома, висше/средно обр, английски език, компютърни умения, опит в бранша е предимство
1 началник смяна шиене, висше обр. специалност Компютърни технологии, владеене на английски, македонски и хърватски език на добро ниво, работа с MS Office Suite, опит със  SAP, 2 години стаж по специалността
1 счетоводител, висше обр. по специалността, английски език, компютърни умения, 2 год стаж по специалността
1 диагностик МПС / ГТП, висше/средно обр. в направление ДВГ и транспорт, кат В/С,  компютърни умения, 3 год стаж по специалността
1 технически сътрудник ГТП, средно обр в направление ДВГ и транспорт, кат В/ С,  компютърни умения, опитът е предимство
10 работници на линия за тръби, средно обр.
1 продавач в павилион за сувенири, средно обр, английски език, шоф кат В с личен автомобил
4 почиствачи на метални отливки, средно/основно обр.
3 сапанджии, средно/основно обр.
5 комплектовачи и мотокаристи, средно/основно обр., правоспособност
4 заварчици СО2 и 4 шлосери, средно/основно обр.
1 обслужващ бензиностанция,  само нощни смени
6 касиери и продавач-консултанти в магазин, средно обр.
1 лаборант в производство на бои и лакове, средно/висше обр. – химия, опитът на сходна позиция е предимство
10 работници в производство на бои и лакове, средно обр., опитът на сходна позиция е предимство
1 чистач/хигиенист в офис и сервизни помещения, средно/основно обр
1 координатор обслужване клиенти, висше обр, английски език, компютърни умения
1 техник механик в производство на филтри за автомобили, средно техническо обр.
1 електромеханик в производство на филтри за автомобили, средно техническо обр.
1 технолог в производство на филтри за автомобили, висше обр – машинен инженер, английски език, компютърни умения
1 настройчик на машини в производство на филтри за автомобили, средно обр.
10 машинни оператори в производство на филтри за автомобили, средно обр.
2 медицински сестри в социално заведение, висше обр по специалността
5 чистачи/хигиенисти на офиси и жилищни сгради, средно обр
1 машинен оператор, мелене в производство на електроинсталационни изделия, средно/основно обр
2 манипуланти в промишлеността  /щанцьор в производство на електроинсталационни изделия/, средно/основно обр
2 рецепционисти в хотел, средно или по- високо обр, английски език, компютърни умения, опитът на сходна позиция е предимство
1 шофьор на линейка- по проект «Създаване на социално предприятие в КОЦ Русе», средно обр, кат С
1 медицинска сестра- по проект  « Създаване на социално предприятие в КОЦ Русе», висше обр. по специалността
3 водопроводчици за външни ВиК ремонти, средно техническо обр.
4 продавачи на павилион за сладолед, средно обр, сезонна заетост
3 складови работници, бързо оборотни стоки, средно/основно обр.
12 зидаро-мазачи, 5 арматуристи, средно/основно обр., професионален опит
2 строителни ел.техници, средно техническо обр.
2 миячи на превозни средства, без изискване за образование (по чл 55в  от ЗНЗ – продължително безработни лица)
2 шофьори на товарен автомобил, средно обр, кат  С/СЕ (по чл 55а  от ЗНЗ –лица над 55г)
1 мениджър екип, висше обр, компютърни умения
4 монтажници на корпусна мебел, 3 мебелисти,средно обр, опит
3 тапицери на мека мебел, средно обр
1 продавач-консултант - на 4 часа, средно обр. (по чл 52 от ЗНЗ - лица с трайни увреждания)
1 машинен оператор, шиене на облекла, основно/средно обр. (по чл 51 /2/ от ЗНЗ - лица с трайни увреждания)
1 общ работник в шивашко производство, основно/средно обр. (по чл 51 /2/ от ЗНЗ - лица с трайни увреждания)
1машинен оператор, шиене на облекла, основно/средно обр, опит 1година (по чл 53а от ЗНЗ - самотни родители с деца до 5г възраст), за гр Мартен
1 ръководител звено - общински гори, висше обр. специалност „Горско стопанство”, квалификация .  регистрация за лесовъдска практика, компютърни умения, кат В,опит
6 работници озеленяване, основно обр., работа с моторна коса, опит 
1 помощник готвач в социално заведение, основно/средно обр., опитът е предимство
5 шофьори международни превози - за ЕС, средно обр., владеенето на английски, немски или френски език е предимство
5 санитари в болнично заведение, средно/основно обр.
10 шивачи, 4 кроячи в обувно производство, средно/основно обр., опитът е предимство
4 книговезци, средно обр., подходящо за хора с намалена работоспособност (работа по проекта „Развитие на социалното предприемачество” по ОП „Развитие на човешките ресурси”)
2 монтажници на гипсокартон, средно/основно обр.
5 оператори на преса, 2 шлосери монтьори - производство на огнеупорни изделия, средно обр.
2 монтажници на газови и отоплителни инсталации, средно обр.
10 оператори – маслодобивно производство, средно обр., опитът е предимство
2 общи работници - маслодобивно производство, основно обр.
2 електромеханици, производство на санитарна керамика, средно обр., ІV степен на електробезопасност, опит
30 шофьори международни превози, средно обр., кат. С+Е, релация Европейски съюз, за част от позициите се изисква ADR 
1 шлайфист, 1 полировач – мебелно производство, средно/по-ниско обр., опитът е предимство
2 хигиенистки, административна сграда – на 3 часа, без изискване за обр.
9 продавачи консултанти, 7 касиери, търговска верига, средно обр.
1 механик поддръжка на дървообработващи машини, средно техническо обр., опит
5 спедитори, висше/средно обр., английски език, компютърни умения, опитът е предимство
1 обслужващ кулинарен щанд в заведение за бързо хранене, средно обр., опит
1 работник в кариера, 1 пълнач пакетировач, 1 машинен оператор - обработка на камъни (скални материали), без изискване за обр., за с.Басарбово
3 обслужващи кулинарен щанд, 2 обслужващи магазин, 2 касиери – търговска верига, средно обр.
8 монтажници, електронни елементи, средно обр.
1 специалист маркетинг, висше техническо обр., английски език, препоръчително е и владеенето на румънски език, компютърни умения – OpenOffice, LibreOffice
1 шлосер, производство на опаковъчна техника, средно техническо обр.
1 контрольор по качеството, производство на стоманени тръби и профили, висше техническо обр., английски език, компютърни умения
2 работници спомагателни дейности в шевно производство/ръчници, средно/основно обр.
2 накатвачи на плат, средно/основно обр.
2 оператори на машини за шиене на копчета, средно/основно обр.
3 заварчици, производство на съдове под налягане, средно/основно обр., за младежи – предлага се обучение и придобиване на международен сертификат
1 склададжия, производство на съдове под налягане, средно/висше обр., английски/немски език, компютърни умения
1 координатор – снабдяване и логистика, производство на съдове под налягане, средно/висше обр., английски/немски език, компютърни умения
3 сервитьори, средно обр., опитът е предимство
5 шивачи, 2 гладачи – на облекла, средно/основно обр., подходящо за живеещи в гр.Мартен, с.Сандрово, с.Ряхово, гр.Сливо поле
1 барман - сервитьор, средно обр.
4 снабдители доставчици – търговия с бързооборотни стоки, средно/основно обр., шофьори кат.В
4 складови работници – търговия с бързооборотни стоки, средно/основно обр.
4 оператори, поточна линия – поцинковане и хромиране на метални детайли, средно обр.
14 обслужващи магазин – търговски вериги, средно обр. 
3 помощници в магазин – ВиК и строителни материали, средно обр., подходящо за мъже
2 кроячи, текстил, средно/основно обр., опит
2 контрольори качество, шевно производство, средно обр., опит
1 моделиер конструктор на облекла, средно обр., компютърни умения, опит
2 технолози на облекла, средно обр., опит
10 разфасовачи, 10 пакетировачи – преработка на птиче месо, без изискване за обр., за гр.Разград – служебен транспорт 
30 служители запитвания в Call Centre, средно/висше обр., немски език, компютърни умения, местата са подходящи и за студенти
5 медицински сестри – болнично заведение, висше обр. по специалността
3 лекари – болнично заведение, висше медицинско обр.
1 продавач консултант в магазин за промишлени стоки, средно обр., опит
3 тапицери – мебелно производство, средно/основно обр., опитът е предимство
3 гледачи на животни, основно/по-ниско обр., подходящо за живеещи в селата Николово, Просена и Долно Абланово
1 бластьор, бояджия на метални конструкции, средно обр., опит
2 апаратчици – химически процеси, 1 апаратчик – разфасовки, средно обр.
1 техник КИПиА, средно обр., квалификация, 2 години опит
1 апаратчик – синтез, средно обр., 2 години опит
2 лаборанти – химическа лаборатория, средно обр., 2 години опит, квалификацията по органичен синтез е предимство
1 старши лаборант – експерт MSDS, химическо производство, средно обр., квалификация, 2 години опит
1 електротехник, средно техническо обр., квалификация по безопасна експлоатация на преносни и разпределителни газопроводи и за работа със съоръжения под налягане, 2 години опит
2 магазинери в склад, чорапно производство, средно обр., компютърни умения
6 шивачи в чорапно производство, средно/основно обр.
2 шивачи, 2 ръчници – производство на кожени изделия, средно/основно обр., опитът е предимство
1 санитар – частно социално заведение, средно обр., подходящо за живеещи в с.Николово
4 работници, промишлено производство, средно обр., правоспособност за мотокарист/електрокарист
2 касиери в бензиностанции, средно обр.
2 електрозаварчици – производство на тръби и профили, средно обр., квалификация
2 механици, 2 електромонтьори – производство на тръби и профили, висше/средно техническо обр.
5 опаковачи, 2 общи работници – производство на тръби и профили, средно/основно обр.
2 чистачи на производствени помещения, без изискване за заемане
3 машинни оператори – производство на инструменти, производство на електроинсталационни изделия, средно/основно обр.
1 складов работник – семена и препарати за растителна защита, средно обр., шофьор кат.В, правоспособност за мотокарист
1 лаборант – строителна лаборатория, средно специално обр. (строителен техникум), компютърни умения
2 ловци на бездомни кучета, средно обр., кат.В/С 
2 оператори на заваръчен робот, средно техническо обр.
2 оператори на абкант, средно техническо обр.
5 работници, плетачна машина, чорапно производство, средно/основно обр., предлага се обучение 
31 гладачи в шевно производство, средно/основно обр. 
95 шивачи на облекла, средно/основно обр., за някои от местата се предлага и обучение 

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

- За стажуване

1 счетоводител, висше обр. – икономика, счетоводство и контрол
1 младши счетоводител, висше обр. – икономика, счетоводство и контрол
1 счетоводител, висше обр. – икономика, счетоводство и контрол
1 консултант поддръжка на софтуер, средно/висше обр. – КСТ, компютърни науки
1 продавач бизнес услуги, средно/висше обр. – икономика, СУ, маркетинг
1 организатор произвоство, средно обр. – технология на облеклото
1 експерт обществени поръчки, висше обр. – икономика, право
2 преподаватели, център за професионално обучение, висше обр. - техническо
2 преподаватели, център за професионално обучение, висше обр. - икономика
2 оператори въвеждане на данни, средно обр. - информатика
1 технолог алкохолни и безалкохолни напитки, средно обр. - специално
4 ръководители счетоводен отдел, висше обр. – счетоводство и одит
1 маникюрист, средно обр.- специално
1 козметик, средно обр.- специално
2 възпитатели, висше обр. - педагогика
2 експерти маркетинг, висше обр. – маркетинг, икономика
1 техник компютърни системи, средно/висше обр. -  КСТ, компютърни науки
1 монтьор на компютърна апаратура, средно/висше обр. -  КСТ, компютърни науки
1 машинен инженер, висше обр. - техническо
2 инженери електрообзавеждане, висше обр - техническо
2 инженери електрончици, висше обр. - техническо
2 счетоводители, висше обр. - икономическо
2 специалисти човешки ресурси, висше обр. -  управление и администрация
1 експерт застраховане, висше обр. - икономическо
2 счетоводители, оперативни, средно обр. – икономическо
1 продавач консултант, средно обр. – икономическо
1 мениджър ЧР, висше обр. – администрация и управление
1 ръководител учебна дейност, висше обр. – съвременни образователни технологии, педагогика
3 програмисти база данни, висше обр. – софтуерно ориентирана специалност
1 организатор маркетинг, средно/висше обр. – маркетинг, икономика
1 педагог, висше обр. - педагогика
1 регионален мениджър, висше обр. - икономическо
1 оперативен счетоводител, средно/висше обр. – икономическо
1 склададжия, средно обр. – икономическо, растениевъдство
2 специалисти човешки ресурси, висше обр. - управление и администрация, МИО, европеистика, английски език
1 продавач консултант, средно обр. – икономическо, техническо
2 кофражисти, средно  обр. - строителство
2 зидаро-мазачи, средно  обр.- строителство
2 електротехници, поддръжка на сгради, средно  обр.- строителство
2 бояджии на сгради, средно  обр. - строителство
2 арматуристи, средно  обр. - строителство
2 водопроводчици, средно обр.- вътрешни и външни ВиК мрежи
2 камериери/камериерка, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
2 помощник-готвачи, средно  обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
2 готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
2 рецепционисти, хотел, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; английски език
2 сервитьори, средно обр.- хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
1 технически сътрудник, средно/ висше обр. – техническо, компютърна грамотност

- За обучение по време на работа

2 монтажници дограма.
1 технически сътрудник, средно обр.
1 оператор въвеждане на данни, средно обр.
1 технически сътрудник, средно обр.
1 автомонтьор, основно/средно обр.
1 оператор въвеждане на данни, средно обр.
1 оператор въвеждане на данни, средно обр.
1 сервитьор, основно/средно обр. 
1 барман, основно/средно обр.
1 технически изпълнител, средно обр.
1 автомонтьор, основно/средно обр.
1 маникюрист, средно обр.
1 козметик, средно обр.
1 носач-товарач на стоки, основно обр.
1 монтьор компютърна апаратура, средно обр.
1 работник поддръжка, основно/средно обр.
1 работник в строителството, основно/средно обр.
1 техник строителство и архитектура, средно обр.
1 продавач консултант, средно обр.
1 продавач консултант, средно обр.
1 продавач консултант, средно обр.
1 счетоводител, оперативен, средно обр.
1 продавач консултант, средно обр.
1 продавач консултант (оптика), средно обр.
1 електромонтьор, средно обр.
10 продавачи консултанти, средно обр.
1 сервитьор, средно обр.
2 работници, ръчно изработване на кожение изделия и аксесоари, основно/средно обр.
2 продавачи консултанти, средно обр.
1 склададжия, основно/средно обр.
1 правен секретар, средно обр.
1 оператор, въвеждане на данни, средно обр.
1 продавач консултант, средно обр.
2 кофражисти, средно/основно обр.
2 зидаро-мазачи, средно/основно обр.
2 електротехници, поддръжка на сгради, средно обр.
2 бояджии на сгради, средно/основно обр.
2 арматуристи, средно/основно обр.
2 водопроводчици, средно обр.
1 технически сътрудник, средно обр.

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

1 здравен медиатор, средно образование /за гр. Борово/
1 старши учител по информатика,висше образование /за гр.Две могили/

Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

Няма обявени свободни работни места

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.