Операцията осигурява заетост на безработни, които полагат грижи за отглеждане на деца

Над 1400 семейства от цялата страна са се включили в първите два приема на операцията „Родители в заетост“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Подаването на заявления по третия прием приключи в края на м. февруари, като по него можеха да кандидатстват родители на деца от 0 до 5 г., които не са записани в детска ясла или градина. Изискване беше родителите да имат осигурено работно място или да са самонаети/самоосигуряващи се, но към момента на подаване на документите за кандидатстване, да полагат грижи за децата си. По третия прием бе дадена възможност за кандидатстване и на многодетни родители на деца от 0 до 12 г., които са се върнали на работа, а децата им не посещават детски ясли/градини или училище.

 Целта е операция „Родители в заетост“ да подпомогне родителите на деца в съвместяване на професионалния с личния живот, улеснявайки достъпа им до пазара на труда. Същевременно се предоставя възможност за заетост на безработни, които да полагат грижи за отглеждане на малки деца.

Липсата на достатъчно места в детските градини е пречка за голяма част от майките да се върнат отново на работа след края на майчинството си. Програмата цели да улесни достъпа им до пазара на труда, като помага не само с финансирането на наемната грижа, но и със самото търсене на детегледач. Още повече, програмата позволява и на член от семейството или пенсионер да участва в процедурата“, казва Зорница Русинова, зам.-министър на труда и социалната политика.

Семейството на Сладуна от с. Рибен е сред одобрените по операцията. Дъщеря й Катя се ражда с физически проблем, който налага носенето на ортопедични обувки и детето не може да бъде записано в детска ясла или градина. След края на майчинството, Сладуна е изправена пред проблема кой да поеме грижите за детето, за да може тя да започне отново работа.

Досега съм отглеждала Катя сама, тъй като съпругът ми работеше. Живеехме само на неговата заплата и ни беше много трудно да се справяме финансово“, разказва Сладуна. Родителите избират сами бъдещия детегледач. В случая на Сладуна това е Катерина – бабата на Катя. Тя е регистрирана в Бюрото по труда като безработна и процедурата й дава възможност за заетост в семейството на 8-часов работен ден. „Със съпруга ми сме спокойни, че член на семейството, който познава добре нуждите на Катя, ще се грижи за нея“, споделя Сладуна.

Процедурата „Родители в заетост“ се реализира по ОП РЧР с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Общият бюджет е 30 млн. лева. Процедурата се изпълнява от Агенцията по заетостта. Повече информация за операция „Родители в заетост“ можете да откриете на http://esf.bg/procedures/roditeli-v-zaetost/.