Предвижданите ограничения в проекта на нов Закон за движението по пътищата за фиксирани дати за използване на зимни гуми и вериги в периода 15 ноември-1 март са неприемливи от социална и екологична гледна точка. Това се посочва в позиция на Съюза на българските автомобилисти /СБА/. Въведените ограничения за новите водачи са доста спорни според СБА.

От организацията съветват текстовете, засягащи пешеходните пътеки, да подчертаят необходимостта от задължително изграждане на предупредителни неравности на пътното платно преди пешеходната пътека.

В законопроекта не са премахнати изискванията за стикер на стъклото за "Гражданска отговорност" и за технически преглед, въпреки че те не са необходими за осъществяване на контрол.

Ползването на предпазни колани от водачите и пътниците трябва да бъде задължително без оглед на професионалните качества на субектите, като единственото изключение да се отнася само при наличие на медицински фактори.

В Законопроекта е разписано всички глоби за нарушения, установени с технически средства да постъпват във Фонд "Безопасност на движението по пътищата", но не е посочено за чия сметка ще са разходите за консумативи при контролната дейност - тестове за наркотици, минимални суми за уредите за алкохол, включително и сумите за метрологична проверка на съответните уреди. Според СБА е редно те да се плащат от нарушителите при установяване на нарушения, за което наложеното наказание е влязло в сила.

От СБА посочват и положителните страни на проекта - завишени санкции за груби нарушения, от които следват тежки последици; рестрикции за системните нарушители; текстове, водещи до повишаване на събираемостта на глобите; санкции към институциите, ангажирани с безопасността на движението и др.

Проектът на закона е добра основа за развитие на процеса по подобряване на безопасността на движението и намаляване на пътния травматизъм, допълват от съюза.