В 16 професионални направления в различни висши училища тази година няма да бъде утвърден прием на първокурсници. Миналата година те са имали прием, но сега приемът в тези 16 направления ще бъде нулиран, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при представянето на проекта за субсидиран прием на първокурсници в държавните университети за 2019/2020 учебна година.

Няма да има прием в професионалното направление "Национална сигурност" в Шуменския, Великотърновския и в Русенския университет, няма да има също прием в направлението "Икономика" в Шуменския университет, в Университета по хранителни технологии и в Аграрния университет. В "Администрация и управление" няма да се приемат първокурсници в Националния военен университет, в Лесотехническия университет и във Висшето училище по телекомуникации и пощи. В "Обществени комуникации" няма да се приемат студенти в Шуменския университет, както и в "Обществено здраве" в Софийския университет, информира министър Вълчев.

Той обясни, че нулевият прием в тези направления е защото те не са определени като приоритетни. В последните десетилетия, в най-голяма степен, нерационалното търсене на висше образование "избуя" в професионалните направления, свързан със социалните, стопанските и правните науки, и в национална сигурност, коментира министърът.