Министерство на културата подготвя критериите за обявяване на обществена поръчка за изготвянето на публичен регистър за разпространителите и доставчиците на медийни услуги. Това обяви министърът на културата Боил Банов в отговор на въпрос на народния представител от ПГ на ГЕРБ Диана Саватева за готовността на регистъра според промените в Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения. Министър Банов заяви, че с промените в закона се въвежда задължение доставчиците на медийни услуги и разпространителите на периодични печатни произведения ежегодно до 30 юни да подават в Министерство на културата декларация по образец, утвърден от министъра.

"МК предприе действия по разработване на образци на декларации. Със заповеди на министъра на културата образците са утвърдени. Същите са публикувани на интернет страницата. Изготвен е проект на наредба и е публикуван за обществено обсъждане. С оглед законовото изискване декларациите да се подават по електронен път чрез интернет страницата на Министерство на културата са предприети действия за осигуряване на автоматизирано управление на процеса на деклариране", обясни Банов. Той увери, че въпросната система за подаване на декларации е работила в тестови режим в периода до 20 февруари 2019 г. "Към настоящия момент тя е напълно функционална", каза още той. Относно публичния регистър на доставчиците той увери: "Към настоящия момент тече процес по подготовка на техническото задание за създаване на публичен електронен регистър с оглед публично възлагане по реда на обществените поръчки".

Народният представител Диана Саватева отбеляза широкия кръг от лица, който засяга законът и настоя за по-широка информационна кампания от страна на Министерство на културата.