Народни песни от двемогилското село Чилнов е събрала в дебютната си книга преподавателката по народно пеене и българска народна музика в Музикалното училище Кристина Димитрова, чието призвание е фолклорът. "Народни песни от село Чилнов, Русенско" е създадена за аудитория от специалисти в областта на музикалното образование, етномузикознанието, фолклористиката и етнографията. Книгата е продължение на темата за хърцоите и балканджиите в Русенско в сравнителна степен. 
Кристина Димитрова е магистър със специалност "Етномузикознание", като паралелно с педагогическата и научноизследователската дейност, активно работи с русенския оркестър "Плам". От 2010 година тя преподава народно пеене в Училището по изкуствата и е огромна мотивация за учениците си. Централно място в нейната работа заема българският музкален фолклор в неговите различни аспекти. Предстои дебютната книга на Кристина Димитрова "Народни песни от село Чилнов, Русенско" да бъде представена в библиотека "Любен Каравелов".