Ново пенсионерско дружество на име "Мечта" бе учредено към Съюза на песнсионерите 2004 в Русе. Засега членовете му са 50 човека, които провеждат своите сбирки два пъти в месеца - всеки първи и трети четвъртък, в клубното помещение близо до Халите. В момента се сформира вокална певческа група, а 84-годишната поетеса Пепа Узунова вече е написала стихотворение за дружеството със заглавие "Мечта". Членовете на дружеството празнуват заедно празници, рождени дни, подготвят екскурзии в страната и дори и в чужбина. Те очакват и нови попълнения от сърцати връстници, които са готови да споделят своите мечти.

М Е Ч Т А

Пепа УЗУНОВА

 

Тя сбъдна се нашата мечта

клуб пенсионерски да си имаме

в любимия наш Русе град

и в центъра да се намира той.

Кръстихме го ний "МЕЧТА"

и в него ний ще сбираме се -

души с прошарени коси.

Тук ще си мечтаем, пеем и сбъдваме мечти,

на кафенце сладко-приказки редим,

пеем и играем до захлас

и забравяме тревоги наши,

забравяме болежките дори,

и чувстваме се най-добре.

Това е клуб "МЕЧТА".

Елате вие хора пенсионери,

в клуба наш "МЕЧТА",

за да сбъдвате и вие своята МЕЧТА!!!