Главният прокурор на Румъния Аугустин Лазар заяви по време на представяне на отчета на институцията за 2018 г., че през изминалата година е упражняван натиск върху съдебните институции, по-специално върху прокуратурите, като подчерта, че с игнориране на мнението на Главната прокуратура са били приети законодателни изменения, отнасящи се до кариерата на прокурорите, съобщава в. "Гъндул".

"През 2018 г. вниманието на обществото като цяло беше концентрирано върху съдебната власт. Обществеността беше обхваната от една лавина от теми, медийни информации, разкрития, парламентарни и министерски инициативи, съдебни и извънсъдебни решения и публични обсъждания, които в крайна сметка доведоха единствено до хвърлянето на анатема върху съдебната система", заяви главният прокурор по време на представянето на годишния отчет вчера.

Лазар изтъкна, че през изминалата година е упражняван силен натиск върху съдебните институции, особено върху прокуратурите. Той посочи, че под претекста на разкриването на злоупотреби при осъществяването на съдебния акт, най-вече от страна на прокурорите, е била подета "една ловка кампания, имаща за цел уронване на престижа им, на доверието в социалната им мисия и в честността им".

Главният прокурор посочи, че оглавяваната от него институция е била принудена многократно да заема позиции публично, за да защити независимостта на прокурорите. "Като лавина бяха и инициативите за промяна в правосъдните закони. Това беше годината, когато политическият фактор настойчиво поиска и успя да постигне отстраняване от длъжност на главния прокурор на Националната дирекция за борба с корупцията", заяви още Лазар, който също е обект на процедура за отстраняване, инициирана от правосъдия министър Тудорел Тоадер.

Той добави, че представените от Главната прокуратура предложения са били пренебрегнати при приемането на някои законодателни изменения, визиращи кариерата на прокурорите. Лазар цитира мнение на Венецианската комисия, според което приетите изменения "ще засегнат сериозно ефикасността на съдебната система".