Министерството на вътрешните работи обяви конкурс за назначаване на държавна служба в Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" – МВР, съобщи Кмета.бг.

Бъдещите служители ще работят в отдел "Киберпрестъпност" в сектор "Дигитални анализи и открити източници”. Свободните места за разузнавач VІ - І степен са пет. 

Сред задължителните, по-специфични изисквания са кандидатите да не са по-възрастни от 40 години, да притежават висше образование в областите на математиката, природните науки и информатиката, да отговарят на минималните изисквания за физическа годност и т.н.

Обявата с подробните изисквания за вакантните постове може да свалите от тук.