Агент на ДАНС осъди държавата в Международния съд по правата на човека и трябва да получи обезщетение от 2400 евро за претърпените от него неимуществени вреди, както и 2000 евро за разходи и разноски.

След 16 г. работа в Териториална дирекция "Национална сигурност" - Благоевград, главният експерт Маргарит Делин е бил освободен от длъжност пред 2014 г. заради отнет достъп до класифицирана информация. Мотиви за това не били посочени. Делин обжалвал решението пред Държавната комисия по сигурността на информацията, която го потвърдила. Вследствие отнемането на разрешението, служебното му правоотношение е прекратено. На две инстанции административните съдилища потвърждават същото.

Пред ЕКПЧ обаче Делин посочил, че не е могъл да оспори обстоятелствата и фактите, на които се основава отнемането на достъпа и да докаже правотата си, а прекратяването на служебното му правоотношение е нарушило правото му на личен живот, не е разполагал с ефективни средства за защита.

Европейските съдии са категорични, че липсата на възможност за съдебен контрол върху решенията за отказ за предоставяне или за отнемане на достъп до класифицирана информация е нарушение. Отбелязват обаче, че нашето законодателството вече е променено на 13 септември 2016 г. Законодателните промени позволяват съдебен контрол върху решенията на Държавната комисия за отказ или отнемане на разрешение за достъп до класифицирана информация.

Агентът на ДАНС обаче е освободен преди тези промени в законодателството и заради това държавата е осъдена на му плати в срок от три месеца 2400 евро за неимуществени вреди и 2000 евро разходи.