Нов курс за парамедици трета степен организира Университетска болница "Канев". Срокът за обучение е приблизително 1 година, като са предвидени часове по практика и теория. Графикът за провеждане на занятията е съобразен с курсистите, за да е удобно да посещават редовно лекциите и упражненията си, без това да влияе на останалите им лични и професионални ангажименти.
Изискването към кандидатите е да имат средно образование или право да се явят на държавни изпити, както и свидетелство за управление на автомобил категория В.
За допълнителна информация желаещите могат да се обаждат на телефони 082 887 346 и 0879 007 627 всеки делничен ден от 8 до 16 часа.