В 1015 училища днес не се провеждат учебни занятия, информира МОН.

В грипна ваканция от днес са учениците от 72 училища в Кърджали и от 32 училища във Видин.

Продължават да не учат учениците от 71 училища в Сливенска област и от 80 училища в област Хасково.

В 194 училища в Пловдив, в 122 училища във Варна, и в 69 училища в област Добрич не се провежда учебен процес, както и в 97 училища в София-област.

Удължена е грипната ваканция за учениците от 122 училища в Пазарджик до 25 януари и в 43 училища в Ямбол до 28 януари включително.

В 60 училища в Смолян и в 40 училища в Перник учениците са в грипна ваканция и днес.

Три училища в Кюстендил също не провеждат занятия по предписание на РИОКОЗ. Това са СУ "Кл. Охридски", Професионалната гимназия по облекло и стопанско управление и ОУ "Хр. Павлович" в Дупница.

В област Бургас в пет училища продължава да не се провежда учебен процес, а в област Враца няма занятия в ОУ "Христо Ботев" в с. Крушовица по предписание на РИОКОЗ.

В Силистра в Професионалната гимназия по селско стопанство в Ситово, и в три училища в Разград - ОУ "Христо Ботев" в с. Острово, ОУ "Христо Ботев" в с. Веслец и в ОУ " Васил Левски" в с. Сушево, община Завет, няма учебни занятия поради висока заболеваемост.