Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

1 педагогически съветник – на 4 часа, висше обр., психология, учителска правоспособност, компютърни умения, 1 година стаж
10 разфасовачи, 10 пакетировачи – преработка на птиче месо, без изискване за обр., за гр.Разград – служебен транспорт 
30 служители запитвания в Call Centre, средно/висше обр., немски език, компютърни умения, подходящо и за студенти
5 медицински сестри – болнично заведение, висше обр. по специалността
3 лекари – болнично заведение, висше медицинско обр.
1 продавач консултант в магазин за промишлени стоки, средно обр., опит
1 хигиенист, идминистративни помещения – на 4 часа, средно обр.
3 шивачи на тапицерия, 3 тапицери – мебелно производство, средно/основно обр., опитът е предимство
3 общи работници - мебелно производство, средно/основно обр.
5 машинни оператори - мебелно производство, 5 машинни оператори на циркуляр, средното техническо обр. и опитът са предимство
4 монтажници на мебели, средно/основно обр.
1 промишлен дизайнер, висше обр. по специалността, английски език, работа с PhotoShop и CorelDraw
1 машинен оператор, производство на индустриални уплътнения, средно обр.
1 оператор – вендинг автомати, средно обр., шофьор кат.В
1 стругаро-фрезист, средно обр., опит
3 обслужващи, промишлено производство, без изискване за обр.
1 санитар, социално заведение, средно обр.
12 строителни работници – груб строеж, довършителни работи, средно/основно обр., опитът е предимство
3 гледачи на животни, основно/по-ниско обр., подходящо за живеещи в селата Николово, Просена и Долно Абланово
1 бластьор, бояджия на метални конструкции, средно обр., опит
2 апаратчици – химически процеси, 1 апаратчик – разфасовки, средно обр.
1 техник КИПиА, средно обр., квалификация, 2 години опит
1 апаратчик – синтез, средно обр., 2 години опит
2 лаборанти – химическа лаборатория, средно обр., 2 години опит, квалификацията по органичен синтез е предимство
1 старши лаборант – експерт MSDS, химическо производство, средно обр., квалификация, 2 години опит
1 електротехник, средно техническо обр., квалификация по безопасна експлоатация на преносни и разпределителни газопроводи и за работа със съоръжения под налягане, 2 години опит
1 водач на електрокар, средно/основно обр., правоспособност, 2 години опит
1 продавач консултант в магазин за авточасти, средно обр., технически познания, английски/румънски език, компютърни умения, шофьор кат.В
1 управител социални услуги, висше обр. – педагогика/социални дейности, опит в работата с хора със специални нужди
2 магазинери в склад, чорапно производство, средно обр., компютърни умения
5 техници механици, чорапно производство, средно обр.
6 шивачи в чорапно производство, средно/основно обр.
2 шивачи, 2 ръчници – производство на кожени изделия, средно/основно обр., опитът е предимство
1 механик – поддръжка на производствено оборудване, средно техническо обр., опит
2 стругари, 1 шлосер, средно техническо обр., опит
1 санитар – частно социално заведение, средно обр., подходящо за живеещи в с.Николово
4 работници, промишлено производство, средно обр., правоспособност за мотокарист/електрокарист
1 салонен управител, основно обр., турски, руски и фарси език, компютърни умения, работа с програма McMaster, стаж 3 месеца
2 касиери в бензиностанции, средно обр., компютърни умения
1 продавач на закуски, пекарна, средно обр.
2 продавачи консултанти – мобилен грил, средно/основно обр., шофьор кат.В
1 началник на смяна – автомобилна индустрия, висше/средно техническо обр., компютърни умения, владеенето на английски/немски език е предимство
10 мехатроници – автомобилна индустрия, средно специално обр. – електротехника, опитът е предимство
5 складови работници, 30 работници сглобяване на детайли – автомобилна индустрия, средно/основно обр.
2 електрозаварчици – производство на тръби и профили, средно обр., квалификация
2 механици, 2 електромонтьори – производство на тръби и профили, висше/средно техническо обр.
5 опаковачи, 2 общи работници – производство на тръби и профили, средно/основно обр.
2 чистачи на производствени помещения, без изискване за заемане
3 машинни оператори – производство на инструменти, 2 машинни оператори – мелене, в производство на електроинсталационни изделия, средно/основно обр.
2 работници поддръжка на машини, 2 манипуланти, 2 докери, в производство на електроинсталационни изделия, средно/основно обр.
10 комплектовачи, в производство на електроинсталационни изделия, средно/основно обр., подходящо за жени
1 учител в детска градина, висше обр. – ПУП/ПНУП
1 продавач консултант в заведение за бързо хранене, средно обр.
2 шофьори товарни автомобили – за бързи пратки по релацията България-Румъния, кат.ВЕ/В, средно обр. 
1 складов работник – семена и препарати за растителна защита, средно обр., шофьор кат.В, правоспособност за мотокарист
4 водачи на мотокар, основно/средно обр., правоспособност, опит
2 застрахователни агенти, средно обр., английски език, компютърни умения, шофьори кат.В
3 ръчници в шивашката промишленост, основно/средно обр.
2 хигиенисти в заведение, средно/основно обр.
1 рецепционист/ка хотел, средно обр., компютърни умения, английски език
2 книговезци, средно обр., подходящо за хора с намалена работоспособност (работа по проекта „Развитие на социалното предприемачество” по ОП „Развитие на човешките ресурси”) 
1 психолог в социално заведение - на 4 часа, висше обр. по специалността 
2 социални асистенти в социално заведение, средно/основно обр.
2 медицински сестри в социално заведение, висше обр. по специалността 
1 ситопечатар, автомобилна промишленост, висше обр. – инженер химик, английски език, компютърни умения, опит 
32 обслужващи магазин – търговски вериги, средно обр. 
6 продавачи консултанти в хипермаркет за стоки за дома, средно/средно професионално обр., компютърни умения, подходящо за мъже 
2 касиери в магазин за хранителни стоки, средно обр., опитът е предимство 
2 продавачи консултанти в магазин за хранителни стоки, средно обр., компютърни умения, за кв.Долапите
2 обслужващи бензиностанция - касиери, средно обр.
1 работник производство на закуски, средно/основно обр., опитът е предимство
1 продавач на закуски в училищен бюфет, средно обр.
4 продавачи – грил павилион, основно/средно обр 
1 готвач - на 4 часа, средно/основно обр., опит
3 готвачи в ресторант, средно/основно обр, опит 
36 шофьори международни превози, средно обр., кат. С+Е, релация Европейски съюз, за част от позициите се изисква ADR 
4 инсталатори на оптични кабели, 3 строителни работници, средно/основно обр., шофьори кат.В 
1 лаборант – строителна лаборатория, средно специално обр. (строителен техникум), компютърни умения
1 строителен техник, висше/средно обр. по специалността 
1 ключар, средно обр., възможно обучение 
7 санитари в болнично заведение, средно/основно обр. 
2 ловци на бездомни кучета, средно обр., кат.В/С 
1 работник в склад за метални детайли за ВиК и отоплително оборудване, средно техническо обр., компютърни умения, шофьор кат.В 
1 електромонтьор – отчитане на електромери, средно техническо обр., за община Иваново 
2 електротехници в производство на електроинсталационни изделия, средно обр, квалификация 
2 мехатроници в производство на пластмасови изделия, средно техническо обр 
1 автокранист (до 60 тона), средно/основно обр., правоспособност 
5 строителни работници – монтаж гипсокартон, фаянс, шпакловки, боядисване, без изискване за обр., опитът е предимство 
2 оператори на заваръчен робот, средно техническо обр.
2 оператори на абкант, средно техническо обр.
3 електрозаварчици в производство на метални конструкции , средно/основно обр.,правоспособност 
5 монтьори на промишлено оборудване в производство на метални конструкции, средно/основно обр 
6 оператори на преса - производство на огнеупорни изделия, средно/основно обр.
1 разкройчик за пакетен разкрой, средно/основно обр., 3 години стаж на такава позиция 
5 машинни оператори, 3 настройчици на машини, автомобилна промишленост, средно професионално/ средно общо обр 
10 оператори, производство на санитарна керамика, средно обр., опитът е предимство 
3 електромеханици, производство на санитарна керамика, средно/висше обр., ІV квалификационна степен по електробезопасност
2 фрезисти, универсална фреза, средно/основно обр.
6 заварчици МИГ/МАГ, правоспособност 
30 работници, плетачна машина, чорапно производство, средно/основно обр., предлага се обучение 
10 шивачи, 4 кроячи, обувно производство, средно/основно обр., опитът е предимство 
10 работници, спомагателни дейности в обувно производство, средно/основно обр.
1 окачествител на платове, средно обр., английски/френски език, опитът е предимство 
45 гладачи в шевно производство, средно/основно обр. 
155 шивачи на облекла, средно/основно обр., за някои от местата се предлага и обучение 

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

- За стажуване

1 счетоводител, висше обр. – икономика, счетоводство и контрол
1 младши счетоводител, висше обр. – икономика, счетоводство и контрол
1 счетоводител, висше обр. – икономика, счетоводство и контрол
1 консултант поддръжка на софтуер, средно/висше обр. – КСТ, компютърни науки
1 продавач бизнес услуги, средно/висше обр. – икономика, СУ, маркетинг
1 организатор произвоство, средно обр. – технология на облеклото
1 експерт обществени поръчки, висше обр. – икономика, право
2 преподаватели, център за професионално обучение, висше обр. - техническо
2 преподаватели, център за професионално обучение, висше обр. - икономика
2 оператори въвеждане на данни, средно обр. - информатика
1 технолог алкохолни и безалкохолни напитки, средно обр. - специално
4 ръководители счетоводен отдел, висше обр. – счетоводство и одит
1 маникюрист, средно обр.- специално
1 козметик, средно обр.- специално
2 възпитатели, висше обр. - педагогика
2 експерти маркетинг, висше обр. – маркетинг, икономика
1 техник компютърни системи, средно/висше обр. -  КСТ, компютърни науки
1 монтьор на компютърна апаратура, средно/висше обр. -  КСТ, компютърни науки
1 машинен инженер, висше обр. - техническо
2 инженери електрообзавеждане, висше обр - техническо
2 инженери електрончици, висше обр. - техническо
2 счетоводители, висше обр. - икономическо
2 специалисти човешки ресурси, висше обр. -  управление и администрация
1 експерт застраховане, висше обр. - икономическо
2 счетоводители, оперативни, средно обр. – икономическо
1 продавач консултант, средно обр. – икономическо
1 мениджър ЧР, висше обр. – администрация и управление
1 ръководител учебна дейност, висше обр. – съвременни образователни технологии, педагогика
3 програмисти база данни, висше обр. – софтуерно ориентирана специалност
1 организатор маркетинг, средно/висше обр. – маркетинг, икономика
1 педагог, висше обр. - педагогика
1 регионален мениджър, висше обр. - икономическо
1 оперативен счетоводител, средно/висше обр. – икономическо
1 склададжия, средно обр. – икономическо, растениевъдство
2 специалисти човешки ресурси, висше обр. - управление и администрация, МИО, европеистика, английски език
1 продавач консултант, средно обр. – икономическо, техническо
2 кофражисти, средно  обр. - строителство
2 зидаро-мазачи, средно  обр.- строителство
2 електротехници, поддръжка на сгради, средно  обр.- строителство
2 бояджии на сгради, средно  обр. - строителство
2 арматуристи, средно  обр. - строителство
2 водопроводчици, средно обр.- вътрешни и външни ВиК мрежи
2 камериери/камериерка, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
2 помощник-готвачи, средно  обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
2 готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
2 рецепционисти, хотел, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; английски език
2 сервитьори, средно обр.- хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
1 технически сътрудник, средно/ висше обр. – техническо, компютърна грамотност

- За обучение по време на работа

2 монтажници дограма.
1 технически сътрудник, средно обр.
1 оператор въвеждане на данни, средно обр.
1 технически сътрудник, средно обр.
1 автомонтьор, основно/средно обр.
1 оператор въвеждане на данни, средно обр.
1 оператор въвеждане на данни, средно обр.
1 сервитьор, основно/средно обр. 
1 барман, основно/средно обр.
1 технически изпълнител, средно обр.
1 автомонтьор, основно/средно обр.
1 маникюрист, средно обр.
1 козметик, средно обр.
1 носач-товарач на стоки, основно обр.
1 монтьор компютърна апаратура, средно обр.
1 работник поддръжка, основно/средно обр.
1 работник в строителството, основно/средно обр.
1 техник строителство и архитектура, средно обр.
1 продавач консултант, средно обр.
1 продавач консултант, средно обр.
1 продавач консултант, средно обр.
1 счетоводител, оперативен, средно обр.
1 продавач консултант, средно обр.
1 продавач консултант (оптика), средно обр.
1 електромонтьор, средно обр.
10 продавачи консултанти, средно обр.
1 сервитьор, средно обр.
2 работници, ръчно изработване на кожение изделия и аксесоари, основно/средно обр.
2 продавачи консултанти, средно обр.
1 склададжия, основно/средно обр.
1 правен секретар, средно обр.
1 оператор, въвеждане на данни, средно обр.
1 продавач консултант, средно обр.
2 кофражисти, средно/основно обр.
2 зидаро-мазачи, средно/основно обр.
2 електротехници, поддръжка на сгради, средно обр.
2 бояджии на сгради, средно/основно обр.
2 арматуристи, средно/основно обр.
2 водопроводчици, средно обр.
1 технически сътрудник, средно обр.

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

1 учител в детска градина, висше обр. – ПУП/ПНУП /за с.Горно Абланова/
1 учител в детска градина, висше обр. - ПУП/ПНУП /за гр.Борово/
1 машинист, автовишка, средно обр., шофьор кат.С  /за гр.Борово/
1 електромонтьор, средно обр., шофьор кат.С /за гр.Борово/

Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

Няма обявени свободни работни места

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.