Има готовност за компромиси по отношение на Закона за горивата, но при определени условия, в които не се променят трите основни базови принципа в него. Това каза изпълнителният директор на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) по време на срещата браншовите организации с Българска стопанска камара (БСК). На нея присъстваха представители на Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ), Камарата на строителите в България (КСБ) и Българската петролна и газова асоциация (БПГА).

Базовите принципи, на които той се основава са: регистрационен режим за извършване на търговия с петролни продукти, засилен контрол и гаранции в минимални размери, става ясно от позицията след разговорите.

На срещата стана ясно още, че късно снощи е подписан двустранен протокол между БПГА и Българската минно-геоложка камара за промяна на някои формулировки в закона, така че да не бъде затруднена допълнително дейността на минната индустрия. По аналогичен начин предстои да бъдат преодолени и разминаванията в позициите с останалите браншови организации. В тази връзка, участниците в днешния разговор се договориха до средата на следващата седмица правните екипи на браншовите организации да предложат компромисни текстове, устройстващи всички засегнати страни.

Представителите на БАМИ и КСБ изразиха основните си притеснения, насочени преди всичко към регламентирането на дейността на ведомствените и мобилните бензиностанции, като обърнаха внимание върху спецификите на технологичния процес, който предполага необходимостта от ползването на такъв механизъм за зареждане с горива. „В металургията зареждаме локомотиви с дизел (около 30 000 литра на месец), като имаме връзка с НАП, а самото зареждане става на затворени площадки, до които няма външен достъп. Затова не виждаме смисъл да ни се поставят изисквания да правим допълнителни регистрации на тези ведомствени бензиностанции“, каза Константин Стаменов (БАМИ). От своя страна, изпълнителният директор на БАМИ Политими Паунова подчерта, че членовете на асоциацията са изрядни данъкоплатци и, като такива, подкрепят мерките, насочени към битка със сивия сектор. Паунова изрази подкрепа за закона и увереност, че съществуващите неясноти в него могат лесно и безпроблемно да бъдат коригирани в кратки срокове и при добра воля от всички заинтересовани страни.

„Не сме тук, за да спъваме или отлагаме закона. Законът ни дава равен старт, защитава лоялната конкуренция, затова го подкрепихме убедени и категорично още преди повече от половин година. Тук сме, за да доизясним някои спорни формулировки основно във връзка с мобилните бензиностанции, тъй като технологично е невъзможно в нашия сектор да се ползват само стационарни бензиностанции“, сподели на свой ред Виолета Ангелиева (КСБ).

„Свидетели сме на един преекспониран и реално несъществуващ конфликт. От настройване на бизнес организациите (и браншови, и национални) една срещу друга никой няма полза, затова преценихме, че на виртуалните изкуствено създаващи се „лагери“ трябва да противопоставим един откровен разговор очи в очи. Състезания с другите работодателски организации можем да имаме само на пистата да служим по-добре на своите членове“, коментира председателят на БСК Радосвет Радев.

Изпълнителният директор на БПГА Андрей Делчев уточни в началото на срещата, че по този закон се работи повече от десет години и че целта на закона е битка със сивия сектор и нелоялната конкуренция, а не елиминиране на конкуренцията в сектора. „На думи всички се борим със сивия сектор, но като стигнем до реални действия, започва отстъпление. В създадената по инициатива на вицепремиера Томислав Дончев работна група предвидихме едни доста рестриктивни условия в закона, но впоследствие постепенно започнахме да намаляваме размера на рестрикциите и, смятам, че постигнахме едни наистина минимални и напълно изпълними условия“, каза директорът на БПГА.

Според Андрей Делчев, очевидно трябва да се пристъпи към прилагане на секторен подход по отношение текстовете на закона, така че едновременно той да изпълни основните си функции, без да бъдат затруднени засегнатите от него сектори на икономиката. Той благодари за посредничеството на БСК за осъществяването на разговорите между браншовите организации и постигането на един открит и безконфликтен разговор.

„Сега топката е в ръцете на юристите, а след това и на депутатите“, обобщи в заключение Радосвет Радев.