Информационната система за издаване на български документи за самоличност временно не работи заради технически проблем, съобщиха от МВР. Предприети са мерки за своевременното му отстраняване. 


Временно не се извършват административни услуги, свързани с издаване на лични документи, в това число и свидетелства за управление на МПС.


МВР поднася извинения за причинените неудобства.