Вероятно 55-60% от пътната мрежа ще бъде включена в тол таксата и с времето този обхват ще се разширява, коментира пред БНР Ясен Ишев, председател на УС на Научно-техническия съюз по транспорт.

"Основната цел на по-разширения обхват е това да не се допусне тежкотоварни автомобили да използват второкласна и третокласна пътна мрежа, която не е пригодена за тези тежки товари и много по-бързо ще се разрушава", обясни той.

Ишев добави, че миналата седмица на сайта на МРРБ е публикувана наредба, изменение и допълнение на правилника за прилагане на Закона за пътищата и текст за таксите, които се събират. "Всички те са с цел да приведат тази подзаконова нормативна уредба в съответствие със Закона за пътищата", коментира той.

Според него, има неразбиране от страна на ползвателите на пътната мрежа, тъй като и в момента на "Дунав мост" се събират такси", а такива такси съществуват и в Европа.

Ишев посочи Австрия, където освен за винетка се плаща и отделно за определени съоръжения, например някои тунели.

Той счита, че е нормално да се събира отделна такса за тунелите на Шипка и Петрохан.

"Не бих казал, че съоръженията са несигурни. Мисля, че се взимат достатъчно сериозни и адекватни мерки в последно време за тяхното привеждане в нормално експлоатационно състояние", обясни Ишев.