Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

4 продавачи – грил павилион, основно/средно обр.
1 счетоводител, средно обр.
18 обслужващи магазин – търговска верига, средно обр.
4 инсталатори на оптични кабели, 3 строителни работници, средно/основно обр., шофьори кат.В
2 чистачи, поддръжка на терени, средно/основно обр., подходящо за мъже
6 продавачи консултанти в хипермаркет за стоки за дома, средно/средно професионално обр., компютърни умения, подходящо за мъже
2 продавачи консултанти в магазин за хранителни стоки, средно обр., компютърни умения, за кв.Долапите
1 социален работник – в обществена трапезария, висше обр. – социални дейности, социална педагогика, психология, компютърни умения
3 машинни оператори, 1 общ работник, 3 пакетировачи – производство на дървени рамки, средно обр.
12 санитари в болнично заведение, средно/основно обр.
1 продавач на форнети, средно обр.
1 машинен оператор в химическо производство, средно професионално/висше техническо обр., работа с AutoCAD
2 книговезци, средно обр., подходящо за хора с намалена работоспособност (работа по проекта „Развитие на социалното предприемачество” по ОП „Развитие на човешките ресурси”)
2 оператори на машини за индустриални уплътнители, средно обр.
1 строителен техник, висше/средно обр. по специалността
1 деловодител, средно обр., компютърни умения, стаж
1 продавач в пекарна, средно обр.
1 асистент-продавач в мебелен магазин, средно обр., опитът е предимство, подходящо за мъж
2 техници механици – широкоформатни принтери, средно техническо обр.
2 охранители за автопатрул, средно обр., шофьори кат.В
1 медицинска сестра – яслена група в частна детска градина, висше обр. по специалността/акушерство, компютърни умения
10 шивачи, 4 кроячи, обувно производство, средно/основно обр., опитът е предимство
10 работници, спомагателни дейности в обувно производство, средно/основно обр.
1 общ работник, в промишлеността, средно/основно обр.
1 склададжия доставчик, производство на алуминиева и ПВЦ дограма, средно обр., шофьор кат.В
2 контрольори качество – производство на метални тръби и профили, висше техническо обр., английски език, компютърни умения
4 работници - производство на метални тръби и профили, средно обр.
10 продавачи консултанти в новооткриващ се магазин за стоки за бита, средно обр., опитът е предимство, подходящо за мъже
1 хигиенист в училище, средно/основно обр.
5 строителни работници – монтаж гипсокартон, фаянс, шпакловки, боядисване, без изискване за обр., опитът е предимство
1 учител по български и руски език, гимназиален етап, висше обр. по специалността
1 учител по български език и музика, гимназиален етап, висше обр. по специалността
2 електрозаварчици, средно/основно обр., 10 години стаж
2 ловци на бездомни кучета, средно обр., кат.В/С
4 бояджии на метални изделия, средно обр., опит
2 механици за поддръжка на металообработващи машини, висше/средно професионално обр., опит
2 монтьори на промишлено оборудване в металообработващата промишленост, средно техническо обр., опит
4 комплектовачи и мотокаристи, средно техническо обр., правоспособност
2 оператори на заваръчен робот, средно техническо обр.
2 оператори на машина за изработка на фаски, средно техническо обр.
2 оператори на машина за лазерен разкрой, средно техническо обр.
2 оператори на абкант, средно техническо обр.
2 сапанджии, средно техническо обр., правоспособност
1 помощник-готвач в социално заведение, средно обр., квалификация
10 разфасовачи, 10 пакетировачи – преработка на птиче месо, без изискване за обр., за гр.Разград – служебен транспорт
1 общ работник в строителството, без изискване за обр.
10 монтажници на електронни елементи, средно обр.
1 продавач консултант в магазин за резервни части за селскостопански машини, висше/средно техническо обр., компютърни умения, за гр.Сливо поле
2 общи работници – пакетиране на въглища, средно обр.
1 лаборант – строителна лаборатория, средно специално обр. (строителен техникум), компютърни умения
5 машинни оператори, производство на пелети, основно обр.
1 оператор на кафемашини, средно обр., шофьор кат.В
3 касиери, 4 продавачи консултанти в магазин за хранителни стоки, средно обр.
7 продавачи консултанти в павилион, средно обр., опитът е предимство
1 охранител НВО, средно/основно обр
6 складови работници, средно/основно обр., за едното място се изисква и шофьор кат.В
2 стоковеди, средно обр., английски език, компютърни умения, шофьор кат.В
2 технически сътрудници, висше/средно икономическо обр., английски език, компютърни умения
6 работници – товаро-разтоварна дейност, основно обр.
10 зареждачи, 1 манипулант – производство на електроинсталационни изделия, средно обр.
2 машинни оператори, производство на инструменти, средно професионално обр.
3 настройчици на преса, производство на електроинсталационни изделия, средно професионално обр., стаж
1 стругаро-фрезист, средно обр., стаж
1 медицинска сестра в детска градина, висше обр. по специалността, за с.Красен
46 общи работници/чистачи – система за сепариране на отпадъци, средно/основно обр.
2 машинисти – пътно-строителни машини, средно обр., правоспособност
3 охранители – НВО, на търговски обект, средно обр.
1 лаборант микробиолог, висше/средно професионално обр., опит, шофьорска кат.В и владеенето на чужд език предимство
1 ветеринарен лекар, висше обр. по специалността, опит, шофьорска кат.В и владеенето на чужд език предимство
1 технически секретар – в производство на детайли за автомобилната индустрия, висше/средно обр, английски език, компютърни умения
4 шлосери матричари – в производство на детайли за автомобилната индустрия, средно обр.
2 специалисти качество – в производство на детайли за автомобилната индустрия, висше/средно професионално-техническо обр., компютърни умения
4 склададжии – в производство на детайли за автомобилната индустрия, средно обр., английски език, компютърни умения
15 машинни оператори – в производство на детайли за автомобилната индустрия, средно/основно обр.
2 технолози – в производство на детайли за автомобилната индустрия, висше обр. – машиностроене, английски език, компютърни умения
4 мехатроници – в производство на детайли за автомобилната индустрия, средно професионално/общо обр.
5 мотокаристи, средно/основно обр., правоспособност
2 боргвергисти, средно техническо обр.
6 общи работници в промишлеността, средно обр.
3 газорезчик, квалификация оксиженист, средно/основно обр.
7 шлосери, средно техническо обр., опит
2 кранисти - мостави и козлови кранове, основно/средно обр., квалификация
11 машинни оператори на металорежещи машини, средно професионално обр.
3 стругари, средно техническо обр.
30 работници, сглобяване детайли в производство на автомобилни части, средно/основно обр.
15 общи работници в склад – в производство на автомобилни части, средно/основно обр.
10 началници на смяна - в производство на автомобилни части, средно профедионално/общо обр., компютърни умения
10 оператори на металообработващи машини, производство на метални изделия, средно техническо обр.
7 заварчици, производство на метални изделия, средно/основно обр., квалификация
10 опаковачи, производство на метални изделия средно/основно обр.
20 зареждачи, производство на метални изделия средно/основно обр.
5 общи работници в производство на изделия от картон, средно/основно обр.
1 технически организатор, средно обр. /по чл.51 /2/ от ЗНЗ – безработни с трайни увреждания/
1 строителен техник, работа на обекти и в офис, висше/средно обр. по специалността, компютърни умения
1 инструктор – обучение на водачи на МПС кат.В и С, висше обр., квалификация, компютърни умения
10 работници сглобяване на дейтайли за автомобилната индустрия, средно обр., опитът в работата с машини е предимство
1 сондьор, средно техническо обр., шофьор кат.В/С
10 машинни оператори в производство на хлебна мая, средно/основно обр. 
60 шофьори международни превози, средно обр., кат. С+Е, релация Европейски съюз, за част от позициите се изисква ADR 
1 шофьор на специален автомобил – обслужване на химически тоалетни, средно обр., кат.С/СЕ
1 шофьор международни превози, средно професионално обр., кат. С+Е, релация България-Унгария
3 шофьори на автобус, средно обр., кат.Д
4 шофьори на лекотоварни автомобили, средно обр., кат. В
1 шофьор на товарен автомобил, средно обр., кат.С
2 заварчици МИГ/МАГ и монтажници, средно/основно обр., квалификация
2 общи работници – грубо строителство, без изискване за обр.
10 общи работници, леене и обработка на стоманени изделия, без изискване за обр.
2 формовчици, 2 сърцари формовчици, – леене и обработка на стоманени изделия, средно/основно обр.
2 електромонтьори, 2 монтьори на машини и оборудване, леене и обработка на стоманени изделия, средно специално/средно общо обр.
1 мехатроник, производство на пластмасови изделия, средно техническо обр.
2 работници, производство на пластмасови изделия, средно обр.
1 общ работник поддръжка на сгради, основно/по-ниско обр.
4 заварчици СО, средно професионално/по-ниско обр.
1 търговски представител, висше обр., английски език, шофьор кат.В
1 санитар, социално заведение, средно обр., подходящо за живеещ в с.Николово
1 тракторист, средно обр., кат.Ткт, за с.Червена вода
1 главен счетоводител, средно/висше икономическо обр., компютърни умения, стаж
1 трудотерапевт – социално заведение, средно обр., компютърни умения, опит
3 социални асистенти – социално заведение, средно обр., опит
1 психолог - социално заведение, на 4 часа, висше обр. по специалността, компютърни умения, опит
1 медицинска сестра – социално заведение, висше обр. по специалността, компютърни умения, опит
5 електромонтажници – полагане на ел.инсталации в сгради, средно професионално обр./опит
2 настройчици на машини, производство на части за автомобили, средно професионално обр., опит
4 машинни оператори, производство на части за автомобили, средно/основно обр., опит
1 монтажник на вентилационни системи, висше/средно техническо обр., опит
1 счетоводител, висше икономическо обр., компютърни умения, стаж
1 настройчик на металорежещи машини, средно техническо обр.
2 манипуланти в производство – металообработване, средно/основно обр.
1 общ работник - ремонт и поддръжка на транспортни средства, средно/основно обр., 1 година опит
5 докери, в производство, основно обр.
1 чистачка във ферма, основно/по-ниско обр.
3 пакетировачи опаковачи, мебелно производство, основно обр.
10 машинни оператори, производство на мебели, средно/основно обр.
5 оператори на циркуляр, средно/основно обр.
10 работници – мебелно производство, без изискване за обр.
1 техник на битова техника, висше/средно техническо обр., английски език, компютърни умения, шофьор кат.В
1 електромонтьор, средно професионално обр., 3-4 група квалификация по електробезопасност
1 бояджия, 1 общ работник - прахово боядисване, основно/средно обр., опит
3 продавачи на закуски и напитки – заведение за бързо хранене, средно обр.
2 рецепционисти, висше/средно обр., английски език
1 готвач и 1 помощник в кухня, в хотел, средно професионално/общо обр.
6 продавачи консултанти, средно обр., компютърни умения
3 хигиенисти за търговски обект, средно/основно обр., на 4 часа
1 помощник-хлебар, средно обр.
1 шофьор, разнос на пици, средно/основно обр., кат.В
1 пицар, средно/основно обр.
3 продавачи консултанти – мобилен грил, средно/основно обр., кат.В/С
2 касиери в бензиностанция, средно обр., компютърни умения, опит
2 продавачи консултанти в заведение за бързо хранене, средно обр.
1 работник в кухня, бензиностанция, средно обр.
2 готвачи, средно професионално/основно обр., опит
11 сервитьори, средно/основно обр
1 мияч/ка  в заведение, осн обр
1 хигиенист, производствени/административни помещения, средно/основно обр.
8 секционни майстори, чорапно производство, средно техническо обр.
3 оператори – машина за шиене на копчета, средно/основно обр.
1 общ работник, шевно производство, основно обр.
1 шивач, основно обр. /по чл. 55а от ЗНЗ – безработни над 55 години/
1 манипулант, шевно производство, основно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
5 ръчници, шевно производство, без изискване за обр.
10 шивачи, без изискване за обр.
4 машинни оператори, производство на кожени изделия, средно/основно обр., опитът е предимство
3 шивачи на кожени изделия, средно/основно обр., опит
3 ръчници, производство на кожени изделия, средно/основно обр.
2 контрольори качество, шивашка промишленост, средно общо обр., опит
3 гладачи, без изискване за обр., опит
2 кроячи, средно обр., опит, едното място е за гр.Мартен
10 шивачи, без изискване за обр., опит
2 технолози, шивашка промишленост, средно общо обр., опит
1 моделиер конструктор, средно професионално обр., опит
10 опаковачи на чорапни изделия, средно/основно обр.
10 плетачи на чорапни изделия, средно/основно обр.
10 сортировачи на чорапни изделия, средно/основно обр.
3 шивачи на чорапни изделия, средно/основно обр.
3 механици на плетачни машини, средно техн обр.
11 работници плетачна машина, чорапно производство, средно/основно обр., предлага се обучение
40 гладачи в шевно производство, средно/основно обр.
122 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

- За стажуване

1 мениджър проекти, висше обр. - управление и администрация, МИО, европеистика 
1 специалист човешки ресурси, висше обр. -  управление и администрация, икономика
1 машинен инженер, висше обр. - техническо
1 икономист, висше обр. - икономическо
1 монтьор компютърна апаратура, средно/висше обр. – КСТ, компютърни науки
1 ръководител отдел ЧР, висше обр. – администрация и управление
2 счетоводители, оперативни, средно обр. – икономическо
2 счетоводители, висше обр. - икономическо
2 специалисти човешки ресурси, висше обр. -  управление и администрация, икономика
2 инженери електрообзавеждане, висше обр - техническо
2 инженери електрончици, висше обр. - техническо
1 диагностик МПС, средно обр. - техническо
1 експерт застраховане, висше обр. - икономическо
2 счетоводители, оперативни, средно обр. – икономическо
1 счетоводител, висше обр. - икономическо
1 продавач консултант, средно обр. – икономическо
1 мениджър ЧР, висше обр. – администрация и управление
1 ръководител учебна дейност, висше обр. – съвременни образователни технологии, педагогика
2 програмисти база данни, висше обр. – софтуерно ориентирана специалност
2 специалисти маркетинг, средно обр. - маркетинг
2 експерти маркетинг, висше обр.- маркетинг, висока компютърна грамотност
1 педагог, висше обр. - педагогика
1 регионален мениджър, висше обр. - икономическо
2 счетоводители, оперативни, висше обр. – счетоводство, финанси, БА, добра компютърна грамотност
1 склададжия, средно обр. – икономическо, растениевъдство
1 продавач консултант, средно обр. – икономическо, техническо
2 експерти, застраховане, висше обр. – застрахователно дело, финанси, икономика
2 специалисти човешки ресурси, висше обр. - управление и администрация, МИО, европеистика, английски език
1 офис мениджър, средно/висше обр. – стопанско управление, бизнес/публична администрация
1 бизнес консултант, висше обр.- стопанско управление, бизнес/публична администрация
2 кофражисти, средно  обр. - строителство
2 зидаро-мазачи, средно  обр.- строителство
2 електротехници, поддръжка на сгради, средно  обр.- строителство
2 бояджии на сгради, средно  обр. - строителство
2 арматуристи, средно  обр. - строителство
2 водопроводчици, средно обр.- вътрешни и външни ВиК мрежи
2 камериери/камериерка, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
2 помощник-готвачи, средно  обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
2 готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
2 рецепционисти, хотел, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; английски език
2 сервитьори, средно обр.- хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
1 технически сътрудник, средно/ висше обр. – техническо, компютърна грамотност

- За обучение по време на работа

1 техник строителство и архитектура, средно обр.
1 работник в строителството, основно/средно обр.
1 монтьор компютърна апаратура, средно обр.
1 работник поддръжка, основно/средно обр.
2 експедитори на стоки и товари, основно/средно обр.
3 технолози на облекло, основно/средно обр.
2 електромонтьори, основно/средно обр.
17 продавачи консултанти, средно обр.
2 работници, ръчно изработване на кожение изделия и аксесоари, основно/средно обр.
2 продавачи консултанти, средно обр.
1 склададжия, основно/средно обр.
1 продавач консултант, основно/средно обр.
1 правен секретар, средно обр.
1 оператор, въвеждане на данни, средно обр.
2 кофражисти, средно/основно обр.
2 зидаро-мазачи, средно/основно обр.
2 електротехници, поддръжка на сгради, средно обр.
2 бояджии на сгради, средно/основно обр.
2 арматуристи, средно/основно обр.
2 водопроводчици, средно обр.
1 технически сътрудник, средно обр.

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

1 заместник-директор учебна дейност, висше обр. /за гр.Бяла/
1 охранител, средно обр. /за гр.Борово/
1 техник механик - средно обр. /за гр.Борово/
10 машинни оператори, основно обр. /за гр.Русе/

Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

Няма обявени свободни работни места

**За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.