По заповед на директора на регионалната екоинспекция във Велико Търново е извършена проверка по сигнал за умряла риба и цветни води на река Янтра в близост до моста за гр. Долна Оряховица, съобщиха от РИОСВ-Велико Търново.

Сигналът е получен на 20 февруари в 17,20 ч. на зеления телефон на екоинспекцията. Проверка на мястото е установила, че има оцветяване на водата. Взета е водна проба за анализ.

Тази сутрин експертите са направили повторна инспекция. Взета е водна проба от река Янтра под моста от западната страна в присъствието на подалия сигнала гражданин и експерти на Изпълнителна агенция "Рибарство и аквакултури" – Велико Търново. Резултатите от измерванията на място на водата в реката са показали нормални стойности на активна реакция - рН 8,23 и разтворен кислород  8,63 mgО2/l.

Взета е втора водна проба от реката при вливане на малко дере под старата опитна станция на Горна Оряховица. Водата в участъка е с мътен, синьо-зелен цвят. Резултатите от измервания на място показали занижени стойности на активна реакция - рН 6,18 и разтворен кислород 5,17 mgО2/l.

Пълните резултати от анализите на водните проби ще бъдат готови след няколко дни, поради характера на тяхното извършване, обясняват от РИОСВ. Проверено е промишленото предприятие "Розахим" в Горна Оряховица поради близостта с реката. В момента на проверката фирмата не е извършвала производствена дейност и от територията на площадката няма изтичане на отпадъчни води, уточняват от екоинспекцията.

В момента на мястото има експерти на РИОСВ и "ВиК Йовковци" за установяване на причините, довели до оцветяване на реката. Инспекцията ще продължи да следи състоянието на реката, като резултатите от проверките и измерванията ще бъдат оповестени следващата седмица.