От 1 януари минималното заплащане на час става три лева и 37 стотинки, а минималната месечна работна заплата за страната се повишава от сегашните 510 на 560 лева, това предвижда проект на постановление на Министерския съвет, публикуван в Портала за обществени консултации. Срокът за становища и предложения е 30 ноември.

През 2019 година минималната заплата ще се повиши с 9,8% в сравнение с 2018 година. Според доклада на социалния министър Бисер Петков към проектопостановлението повишението ще стимулира активността на пазара на работната сила, което ще доведе до нарастване на доходите на най-нискодоходните групи и ще повиши покупателната способност и жизненото равнище.

Размерът на минималната заплата от 560 лева от догодина е съобразен с актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-2021 година.

През 2019 година се предвижда ръст на Брутния вътрешен продукт (БВП) от 3.7 на сто, очакванията са за запазване на добрия бизнес климат, ръстът на инвестициите и увеличение на заетостта. 

Стабилните макроикономически показатели и търсенето на висококвалифицирана работна ръка са предпоставка за увеличение на всички доходи. Очакванията са да се запази положителната тенденция за запазване на средната работна заплата от последните години, се казва още в доклада на министър Петков.